Hyresbo­städer i Bahco­staden

En animerad bild på ett bostadsområde. Bostadsområdet består av vita, röda och bruna byggnader. I mitten av dessa byggnader finns det en gård med träd, bänkar, cykelställ och en lekplats.

Foto: Enköpings Hyresbostäder

  • I kvarteret Skiftnyckeln bygger Enköpings Hyresbostäder totalt 146 hyresbostäder varav 58 ungdomsbostäder i Bahcos gamla huvudkontor.

Återbyggs i samma stil

Kvarteret präglas av de gamla industrifastigheterna som delvis bevaras och delvis återbyggs i samma stil som tidigare. På huvudkontorets tak installeras en solcellsanläggning som producerar el till Enköpings hyresbostäders samtliga fastigheter i kvarteret och används till fastighetsel. Det kommer även finnas parkeringsplatser med laddstolpe för elbil.

Vad byggs?

  • 146 hyresbostäder varav är 58 ungdomsbostäder
  • Parkering med laddstolpe för elbil
  • Solcellsanläggning

När?

Byggstart: 2018

Klart: 2021

Var?

Längs Fannalundsvägen, Enköping

Vem bygger?

AB Enköpings Hyresbostäder

Mer om projektet

Läs mer om kvarteret Skiftnyckeln i Bahco-området på Enköpings hyresbostäders webbplats bahco.nu

Läs mer om Bahcostaden