Ica-butik och bostäder

Visionsskiss över nya ICA-butiken och bostäderna. Skiss: Liljelwall arkitekter AB

Skiss: Liljewall arkitekter AB

  • I centrala Enköping längs med Dr Westerlunds gata ska det byggas en Ica-butik, två mindre butiksytor och cirka 190 bostäder. 

Butiker och hyresrätter i ny central stadsdel

Först ut att byggas i den nya stadsdelen längs med Doktor Westerlunds gata är en Ica-butik och knappt 200 bostäder.

Bostäderna kommer byggas i två delar, norra och södra delen. I den norra delen kommer Ica-butiken och 52 bostäder. I den södra delen kommer cirka 137 bostäder att byggas.

Ny stadsdel

Läs mer om den nya stadsdelen Lillsidan där den nya butiken och bostäderna ska byggas.

Vad byggs?

  • Ica-butik
  • Två mindre butiksytor
  • Cirka 190 bostäder

När?

Planerad byggstart: 2021

Var?

Doktor Westerlunds gata.

Vem?

Ica Fastigheter

Mer om projektet

Ica Fastigheters webbplats

Magnolia Bostads webbplats