Kammakar­torget

Skiss över Kammakartorget

Skiss på Kammakartorget

Mitt i centrum växer ett nytt torg och mötesplats fram. Här blir det grönska, mjuk belysning och konstverk.

Fynd från medeltiden satte namnet

Under utgrävningarna 2016 hittades kammar och nycklar från medeltiden. Dessa fynd kommer att synas i torgets utsmyckning. Kammarna gav sedan torget sitt namn.

Torget ska vara en tillgänglig mötesplats för alla. Det ska också kännetecknas av grönska, trygghet och mjuk belysning. Platsen kommer att ramas in av träd och ha upphöjda planteringar. Till det kommer bänkar, utsmyckning och konstverk i cortenstål. Det är stål som får patina när det utsätts för väder och vind. Patinan skyddar i sin tur stålet mot rost och är mycket användbar i trädgårdar och offentliga miljöer. Korsningen framför torget ska anpassas till jämn gatunivå och vara ett område på gåendes och cyklisters villkor.

Vi kommer också att jämna ut gatunivån i korsningen framför torget och skapa en sammanhållen helhet med torg och gatukorsning.

En del beläggningsarbeten kommer att ske framför torget under vintern. Och i vår kommer växter att planteras.

 

Vad byggs?

  • Nytt torg med grönska, trygghet och mjuk belysning
  • Träd och upphöjda planteringar
  • Bänkar
  • Konstverk

Byggstart: 2019
Klart: februari 2020

Vem bygger?

Enköpings kommun

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.