Kommunhus

Närbild på händer som ritar på en karta.

Fotograf: Thomas Henriksson

  • Kommunen ska hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping av Skanska Sverige AB.

Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Det nya kommunhuset kommer att ligga på den gamla kommunhustomten (fastighet Munksundet 24:26). Målet är att inflyttningen ska ske hösten 2025.

Förutsatt att ingen överprövning inkommer kommer kommunen nu att teckna ett hyreskontrakt med Skanska Sverige AB och även sälja marken, fastigheten Munksundet 24:26, till dem.

Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB. Men företagskoalitionen består av flera företag och det är Vacse AB som efter att byggnaden är färdig kommer att vara den långsiktiga fastighetsägaren.

Läs mer i kommunens pressrum om beslutet om hyresvärd för kommunhuset

Samlar 450 medarbetare

I det nya kommunhuset ska cirka 450 medarbetare sitta. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset.

Framtidens arbetsplats som ska bidra till en levande stadskärna

Visionen är att det nya kommunhuset ska skapa en trevlig, attraktiv och modern arbetsmiljö där lokaler och digitala lösningar gör ett effektivt och smidigt arbetssätt möjligt.

Kommunhuset ska också bidra till en levande stadskärna, stärka den lokala demokratin och underlätta för invånare, företag och föreningar i kontakten med oss.

Vad byggs?

Nytt kommunhus.

När?

Byggstart: Ej klart.

Klart: Hösten 2025.

Var?

Adress: På fastigheten Munksundet 24:26 (gamla kommunhustomten).

Vem bygger?

Skanska Sverige AB.