Kors­­­­­ängen­­­­­­­­­­­­­s förskola

Fotografi som visar Korsängens nya förskola på lite håll, under byggnation. Byggnaden står i mitten omgiven av träd och gräs.

Korsängens nya förskola växer fram. Foto: Tina Engström

Korsängens förskola är en konceptförskola med åtta avdelningar som byggs på samma plats där den nu rivna förskolan låg.

Förskolan byggs efter ett koncept

Förskolan byggs enligt det ramprogram för förskolor som utbildningsförvaltningen tagit fram. Meningen är att fler framtida förskolor ska byggas på samma vis.

Vad byggs?

  • Förskola
  • 8 avdelningar

När?

Byggstart: 2019
Klart: 2021

Var?

Adress: Korsängssgatan 10, Enköping

Vem bygger?

Elvbygg