Kulturhus Joar

Bild på huset Joar Blå.
  • Medborgarhuset Joar Blå i Enköping renoveras och ställs om till kulturhus. Kulturhus Joar ska vara en attraktiv mötesplats med kulturen i centrum, där besökaren ska bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Kulturhuset ger plats för bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.

Nu pågår arbete med programhandling

Arbetet med kulturhus Joar har nu nått programhandlingsfasen. En renovering ska göras och husen ska ställas om till kulturhus. Samhällsbyggnadsförvaltningen står för projektledning och upplevelseförvaltningen står för kunskap om innehållet i kulturhus Joar.

Kulturhus Joar med entréer mot å, park och stad

Under programhandlingsfasen planeras även utemiljön med tillhörande entréer. Kulturhus Joar får tre entréer, som alla ska vara likvärdiga och erbjuda full tillgänglighet. Stads-entrén är arbetsnamnet på den entré som riktas mot Ågatan/Kyrkogatan. Å-entrén är riktad mot ån och den tredje, kallad Park-entrén vänds mot parkering och Drömparken. Bilden visar husets södra fasad där Park-entrén kommer in från vänster, utanför bild. Innanför entrén planeras det för konsthall och för multisal. Multisalen får ett fint ljusinsläpp så väl som vacker utsikt genom det stora fönsterpartiet. Till höger om multisalen planeras det för kafé med möjlighet till uteservering.

Fem personer står vid medborgarhuset Joar Blå i Enköping.

Dialogmöten med dagens och morgondagens användare

I programhandlingsfasen som pågår under 2022 involveras dagens och morgondagens användare. Det gäller personal, besökare, och aktörer som levererar dans, musik, sång, teater och andra former av konst ut mot en mötande publik. I korthet innebär det att upplevelseförvaltningen under denna del av projektet arbetar med volymer och med de program (verksamheter) som kommer att finnas i kulturhus Joar. Hur behoven ser ut och vad projekteringen behöver fånga upp dokumenteras vid dialogmöten. En grupp som projektes sakkunniga har träffat är det Kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.

Bild på det kommunala tillgänglighetsrådet i Enköping.

Upplevelseförvaltningens sakkunniga Claes Lagelius och Linda Karlsberg tillsammans med delar av Enköpings kommunala tillgänglighetsråd.

Vad byggs?

  • Joar Blå renoveras och ställs om till kulturhus.

När?

Byggstart: Preliminärt vår/sommar 2024

Klart: Preliminärt vår 2026

Var?

Adress: Ågatan 29

Vem bygger?

Upphandling sker preliminärt höst/vinter 2023