Ny lekplats i Fjärdhundra

  • Under hösten 2022 ersätter vi Mostavägens lekplats i Fjärdhundra med en ny och förbättrad plats för lek och möten.

Mostavägens lekplats

Den nya lekplatsen kommer att placeras nordost om den befintliga lekplatsen, på gräsytan i anslutning till pulkabacken. Lekplatsen kommer att innehålla både vistelseytor och lekutrustning som lämpar sig för blandade åldrar.

Hjälp oss planera lekplatsen

Vad tycker du om att göra på lekplatsen idag? Är det någonting du tycker saknas? Dina synpunkter är viktiga för oss och kommer vara till stor hjälp när vi planerar den nya lekplatsen. Ta chansen att påverka din närmiljö genom att svara på enkäten som ligger ute mellan 2022-05-16 t.o.m. 2022-05-30. Länken hittar du här intill.

En sammanställning av de inkomna svaren kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Vad händer med den gamla lekplatsen

På sikt kommer vi att avveckla den gamla lekplatsen och återställa ytan till naturmark.

Karta på var lekplatsen vid Mostavägen är idag och vart den nya lekplatsen kommer placeras.

Karta på var lekplatsen vid Mostavägen är idag och vart den nya lekplatsen kommer placeras.

Vad byggs?

En ny lekplats med lekutrustning och vistelseytor.

När?

Byggstart: höst 2022

Klart: vinter 2022/2023

Var?

Mostavägen, Fjärdhundra

Vem bygger?

Enköpings kommun

Mer om projektet