Ny mötesplats i Lillkyrka

Nya Trögdsparken i Lillkyrka mellan Skolvägen och Hässlingevägen

  • Grönområdet mellan Skolvägen och Hässlingevägen ska bli en ny mötesplats utomhus för boende och besökande i Lillkyrka.

Nu är Lillkyrkas nya gröna mötesplats klar

Lillkyrkas nya gröna mötesplats är klar och på lördag den 24 september kommer parken att invigas i samband med Trögdsdagen.

Platsen är utformad tillsammans med Lillkyrkaborna, vars engagemang i enkätundersökningen gav förslag till vad parken skulle innehålla. Det här är en plats för alla, där man kan umgås i små och stora grupper, grilla och ha mindre evenemang på scenen. Det finns även blomsterprakt, en växtlighet som ändras med årstiderna samt konstverket Dansande.

Det finns också lekfulla inslag och olika typer av sittplatser. Platsen har fått namnet Trögdsparken efter ett förslag från Lillkyrka villaförening.

Det som är kvar att göra i parken är trädplantering, som är planerat till senhösten för att träden ska klara en flytt från plantskolan bättre.

Läs mer om Trögdsdagen på kommunens webbplats: enkoping.se/evenemang#box-Trogdsdagen24september

En grön mötesplats

Kommunen vill skapa en plats tillsammans med Lillkyrkaborna för möten och vistelse, med olika aktiveter men också en plats för lugn. En förhoppning är också att arbeta med gångstråket förbi idrottsområdet för att bättre knyta ihop mötesplatsen med fornstigen.

Planeringen av Lillkyrkas mötesplats kommer att genomföras under vintern 2021-22 så att material och utrustning kan beställas till våren då arbetet på plats sätts igång. Utformningen av den nya mötesplatsen presenteras på kommunens hemsida och på anslag i Lillkyrka till våren. Målet är att Lillkyrkas mötesplats ska vara klar till hösten 2022.

Nu börjar arbetet med Lillkyrkas nya mötesplats

I april börjar kommunen anlägga Lillkyrkas nya mötesplats för både barn och vuxna. Här kommer man kunna umgås i små och stora grupper, grilla och ha mindre evenemang på scenen, samt uppleva blomsterprakt och växtlighetens årstidsvariationer och konstverket Dansande. Platsen kommer även att erbjuda lekfulla inslag och en variation av sittplatser.

Under november 2021 genomfördes en enkätundersökning som visade på ett stort behov av en ny mötesplats i Lillkyrka, där både gamla och nya bekantskaper kan mötas i en inbjudande miljö. Efterfrågan på fler sittplatser och bord, nya aktiviteter och lekfulla inslag samt vackra blomsterplanteringar var stor och har varit en viktig förutsättning för gestaltningsarbetet. De förslag vi fått in om lekplatser kommer att tas med i det framtida utvecklingsarbetet för Klockarevägens lekplats, som kommunen planerar att bygga om nästa år.

Arbetet kommer att pågå intensivt fram till sommaren då förhoppningsvis delar av mötesplatsen kan öppnas upp. Plantering kommer att ske under hösten eftersom den tidpunkten ger växterna bättre förutsättning att klara sig samtidigt som det kräver färre skötselinsatser, exempelvis vattning.

Illustrationskarta som visar placering av nya saker som tillkommer på mötesplatsen i Lillkyrka. Planteringar kommer sträcka sig runt hela mötesplatsen. I västra delen av mötesplatsen placeras bihotell, bord, stolar och en hammock samt lite lekfull inslag. Mitt i mötesplatsen kommer en scen placeras och även där finns sittplatser.

Illustration över placeringar av utrustning och de nya sakerna som tillkommer på mötesplatsen

Vad byggs?

En mötesplats utomhus med varierande användningsområden

När?

Byggstart: Planeras till våren 2022
Klart: Planeras till höst 2022

Var?

Grönområdet mellan Skolvägen och Hässlingevägen

Vem bygger?

Enköpings kommun

Mer om projektet

Invigning av Trögdsparken den 24 september

Se programmet på kommunens webbplats: enkoping.se/evenemang#box-Trogdsdagen24september