Nya Paushuset

Skiss på nya paushuset

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios

 • Det nya Paushuset ska stärka upplevelsen av centrum, stadskärnans läge och markera Stora torget som viktig offentlig plats. 

Bidra till en levande stadskärna

Ambitionen är att utveckla området i och omkring Paushuset till ett nytt, levande och inbjudande kvarter som stärker stadskärnan. Det ska bli en naturlig mötesplats, både i och utanför byggnaden.

Det nya Paushuset ska bidra till en levande stadskärna. Byggnaden ska både bevara och berika stadskärnans karaktär. Med ett stråk i bottenplan skapas naturliga flöden och stärker kopplingen mellan Stora torget och Kammakartorget.

Öppet hus

Vi har Öppet hus i Paushuset i entréplan vid två tillfällen. Den 23 november klockan 17-19 och den 7 december klockan 17-19. Då kan du ställa dina frågor och få veta mer.

Tyck till om nya Paushuset

Samrådstiden pågår 8 november till 19 december. Under den tiden kan du kan läsa förslaget till detaljplan och lämna synpunkter.

Förslag till detaljplan nya Paushuset och information om hur du lämnar synpunkter

Du kan också tycka till genom att svara på vår enkät:

Vi vill bygga en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.


Johan Thorwid, vd Andersson Company

Illustration av Darc Studios över hur det nya Paushuset kan se ut.

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios

Hållbart hus med olika material

Det nya Paushuset vid Stora torget ska byggas i huvudsakligen trä och tegel med olika fasaddjup., varierat taklandskap, takterasser, orangerier och grönska.

De platta sedumtaken kommer ta hand om dagvattenhanteringen inom kvarteret. Dessutom finns möjlighet till placering av uppsamlingskärl för regnvatten på takterrasserna och vattnet kan användas för bevattning av växterna. Det kommer också finnas olika anordningar för biologisk mångfald.

Varierad utformning

Huset planeras att byggas enligt ett koncept som innebär bland annat:

 • ett aktivt taklandskap
 • öppen bottenvåning
 • fasader med lugn och jämn fönstersättning
 • varierade fasadmaterial med sammanhållen färgpalett
Illustration av Darc Studios över hur det nya Paushuset kan se ut.

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios

Vad byggs?

Det nya Paushuset kommer innehålla:

 • Handel
 • Restauranger med takterass och utservering
 • Utställningsytor
 • Kontor
 • Bostäder
 • Parkering för bilar och cyklar under markplan

Var?

Kungsgatan 21-23, Enköping