Peppar­rots­badet

Pepparrotsbadet kommer bli ett familjebad med upplevelsedel, relaxavdelning, bubbellagun, grotta och rutschkana.

Ett hållbart badhus

Hållbarhet är viktigt i det nya badhuset. Exempelvis ska energi återvinnas till värme. Vattnet i bassängerna kommer värmas upp genom det energismarta koldioxidsystemet som finns i ishallarna bredvid. Även annan överskottsenergi ska tas tillvara och användas för uppvärmning.

Byggnaden har byggts med hållbara material för att få ett badhus som håller länge.

På taket håller solceller på att installeras som ska ge el.

Ny rondell

Vi har byggt en rondell där Bredsandsvägen börjar för ett effektivare trafikflöde.

På badhusets tak monteras en stor mängd solceller som kommer att ge el.

På badhusets tak monteras solceller som ska ge el. Foto: Emma Larsson

Inuti badhuset som byggs blir det en del för yngre barn med bassänger och roliga figurer man kan klättra på.

En barndel för roliga lekar byggs i det nya badet. Foto: Annika Westerberg

Bild från insidan av bygget av Pepparrotsbadet. Det är fyra stycken byggarbetare på plats som jobbar. Bilden visar grunden till Pepparrotsbadet.

Glaspartier från konstverket "Rainbow Symphony" av Josefine Lyche. Foto: Sofie Johansson

Vad byggs?

 • Upplevelsedel med relaxavdelning
 • Hoppbassäng med klättervägg
 • Café
 • Gym
 • 25-metersbassäng med åtta banor
 • Rehabbassäng
 • Undervisnings­bassäng
 • Rutschkana
 • Bubbellagun och grotta
 • Cirka 350 parkeringsplatser
 • Konstverk: Rainbow Symphony
 • Konstverk: Bronsbubblor, Lermoln och Ångpuff
 • Solceller på taket
 •  

När?

Byggstart: 2018
Klart: Årsskiftet 2020/21

Var?

Adress: Korsängsfältet i Enköping

Vem bygger?

Cobab
Besök byggentreprenören Cobab på deras webbplats