Polishus

Karta som visar polishusets placering i Myran-området nära E18.

Ungefärlig plats där det nya polishuset kan placeras i Myran-området.

  • Ett nytt polishus planeras i Myranområdet.

Polishuset ska genomsyras av innovativt och hållbart tänkande

Den kommande hyresvärden ska vara en aktiv part som fortsätter arbetet med omvandlingen av Myran till en klimatneutral och hållbar stadsdel. Placeringen är bra i förhållande till E18 och polishuset blir även lätt att nå för enköpingsborna.

Ett intentionsavtal är skrivet mellan polismyndigheten och Enköpings kommun. Polisen kommer att påbörja en konkurrensutsättning för att utse en hyresvärd för det kommande polishuset. Arbete med ändring av detaljplanen ska påbörjas.

Vad byggs?

  • Polishus

När?

Byggstart: ej klart

Klart: 2024

Var?

Adress: se kartbild, del av fastigheten Romberga 23.31

Vem bygger?

Byggföretag: Ej klart