Renovering av Rådhusgården

Foto på en grönskande park. I förgrunden syns ett grönt staket med en öppning in i parken.

Rådhusgården som den ser ut innan renoveringen.

  • Rådhusgården kommer att renoveras, men den kommer att behålla sin karaktär av örtagård.

Plantering till våren 2023

Nu har renoveringen av Rådhusgården kommit till den punkt där det som är kvar att göra innan plantering är lite arbete med möbler och kanter kring planteringsytor.

Detta kommer att ske under våren 2023. Efter det kommer det att planteras krydd- och medicinalväxter i parken.

Fram tills dess kommer avstängningarna sitta kvar, men vi kommer öppna upp så att den gång som varit avstängd nu under arbetet är öppen igen.

Uppfräschning men med samma karaktär

Rådhusgården anlades för drygt 20 år sedan, vilket betyder att parken utsatts för slitage under många år. En del växtmaterial har vuxit sig stora och planteringarnas kant behöver bytas ut.

Enköpings kommun kommer under hösten 2022 att renovera Rådhusgården genom att bland annat:

  • Glesa ur buskskiktet för att öka genomsikten i parken
  • Göra om växtbäddarna
  • Bygga en spaljé där fruktträd får växa
  • Fälla mullbärsträdet och ersätta med ett nytt
  • Fälla valnöten som står i gräsmattan då den är ett riskträd, och plantera en ny äkta valnöt

I arbetet med Rådhusgården är det viktigt att bevara parkens karaktär av örtagård med anor från sekelskiftet.

Under tiden som Rådhusgården renoveras kommer den att vara avstängd.

Planteringen kommer att ske våren 2023.


Vad byggs?

  • Parken Rådhusgården renoveras.
  • Parken kommer att få en uppfräschning men behålla sin karaktär

När?

Byggstart: Oktober 2022

Klart: Renoveringen planeras vara klar till årsskiftet 2022/23. Plantering av de nya växterna kommer att ske under våren 2023.

Var?

Kyrkogatan 15

Vem bygger?

Enköpings kommun