Ripans förskola

Barn klättrar på sten i skogen, andra barn och vuxna syns i bakgrunden

Barn ska vara delaktiga i förändringar som berör dem. Därför har barn från Sagogrändens förskola varit på lekbesök på tomten för den framtida Ripans förskola där Sagogränden ska flytta in. Landskapsarkitekter var med och iakttog barnens lek för att kunna utforma en bra utemiljö. Foto: Maja Geffen

  • En ny förskola ska byggas i västra Enköping. Den ska heta Ripans förskola och planeras stå färdig omkring år 2024-2025.

Förskola i västra Enköping

Ripans nya förskola ska byggas i änden på Ripgatan. Där har det tidigare bedrivits förskoleverksamhet i en lokal som utrymts på grund av dålig inomhusmiljö. Den gamla lokalen ska rivas och på dess plats byggs den nya förskolan med plats för 160 barn. En del av tomten för den nya förskolan kommer att bestå av skogsmiljö.

I Ripans förskola ska det både finnas plats för nya barn, samt för förskolan Sagogränd och natt- och helgverksamheten Nattugglan. Sagogränd och Nattugglan är idag inrymda i bostadshus på väster och behöver andra och mer ändamålsenliga lokaler.

Ripans förskola byggs som en typförskola enligt samma koncept som de nya förskolorna i Grillby, Korsängen och Örsundsbro.

 

Kvinna med pärm under armen samspelar med pojke som sitter på sten i skogen, andra barn klättrar runt omkring dem, andra personer syns i bakgrunden

Vad barnen gör när de får leka oregisserat på tomten spelar stor roll när landskapsarkitekterna ska planera den framtida utemiljön. Foto: Maja Geffen

Vad byggs?

  • Ny förskola
  • Plats för 160 barn
  • Natt- och helgverksamhet ska flytta in

När?

Klart: År 2024-2025 enligt en initial bedömning

Var?

Ripgatan, västra Enköping

Vem bygger?

Inte upphandlat än.

Mer om projektet

Läs mer om Sagogrändens förskola

Läs mer om Nattugglans förskola