Rithuset

Foto på en gammal tegelbyggnad längs med Fannalundsvägen känd som Rithuset. Byggnaden är avspärrad för byggnation.

Foto: Enköpings Hyresbostäder

  • Den gamla tegelbyggnaden längs med Fannalundsvägen känd som Rithuset blir varsamt renoverad av Enköpings Hyresbostäder.

Arkitekturen bevaras

Arkitekturen bevaras och lokalerna kommer att hyras ut till företag med olika inriktningar vilket bidrar till att göra Bahcostaden till en levande stadsdel. Även bottenplanet på Bahcos tidigare huvudkontor har renoverats och gjorts om till lokaler och hyrs i dagsläget ut till en mödravårdsmottagning.

Vad byggs?

  • Kontorslokaler

När?

Byggstart: 2018
Klart: 2020

Var?

Adress: Fannalundsvägen, Enköping

Vem bygger?

AB Enköpings Hyresbostäder

Mer om projektet

Läs mer om kvarteret Skiftnyckeln i Bahco-området på Enköpings hyresbostäders webbplats bahco.nu

Läs mer om Bahcostaden