Skolparkens lekplats

Foto på en lekplats. På bilden syns lekande barn och olika typer av lekutrustning.

Skolparkens lekplats som den ser ut idag.

  • Under 2024 kommer vi att rusta upp Skolparkens lekplats.

Tack för svaren på enkäten!

Nu är enkäten stängd och vi är väldigt tacksamma för alla svar vi har fått.

Nu kommer vi att sammanställa svaren, och utifrån dem se vad vi tar med oss till planeringen av lekparkens upprustning.

Vi kommer att publicera sammanställningen på den här sidan när vi är färdiga.

Den nuvarande lekplatsen börjar bli sliten

Skolparkens lekplats är en av Enköpings mest populära lekplatser. Den börjar bli sliten och det är snart dags att rusta upp lekplatsen och skapa en ny inspirerande lekmiljö.

Lekplatsen har idag många populära lekredskap, bland annat den långa rutschkanan, vippgungan och tåget. Det är också en plats där man kan umgås och vila vid picknickborden och bänkarna.

Upprustningen är planerad at göras under 2024. Tanken är att lekutrustningen ska kompletteras och förnyas. Vi kommer även undersöka om platsen kan utvidgas och utvecklas på andra sätt.

Var med och tyck till!

Vi vill gärna höra de åsikter ni har om vad som är bra med lekplatsen idag, och vad som kan bli bättre i framtiden.

Enkätundersökning

Enkäten är nu öppen! Den kommer att vara öppen och tillgänglig att svara på till den 28 maj. Efter att enkäten är stängd kommer vi att publicera en sammanställning av svaren på denna webbsida.

Svara på enkäten på ESmakers webbsida.

Dialog på plats i Skolparken

Vi kommer vara på plats vid Skolparkens lekplats för att svara på frågor, och ha en dialog angående upprustningen av lekplatsen.

Vi kommer att vara där fredagen den 12 maj mellan klockan 13–16.

Passa på att ta med barnen dit, vi bjuder på fika!

Vad byggs?

Lekplatsen rustas upp.

När?

Byggstart: 2024.

Planeras att bli klart under 2024.

Var?

Skolparken i Enköping.

Vem bygger?

Enköpings kommun.