Skolsta förskola

Ett fönster i barnhöjd med en tygdrake virad runt ett räcke

Vinkfönster i barnhöjd är en av de delar som ingår i alla typförskolor som byggs i Enköping. Den här bilden är från Korsängens nya förskola. Foto: Maja Geffen

En ny förskola ska byggas i Skolsta med plats för 120 barn. Den ska ersätta dagens föråldrade förskolelokaler.

Placering av förskolan ska beslutas

Fastighetsavdelningen jobbar tillsammans med landskapsarkitekter för att fastställa placering av förskolan och tittar på lösningar för värme, vatten och el.

Den nuvarande förskolan ligger nära Skolstaskolan. Det kommer också den nya förskolan att göra, men inte exakt på samma plats som den gamla. Detaljplanearbete för området där huset ska byggas pågår.

Skolsta nya förskola kommer att utgå från kommunens konceptförskola, en så kallad typförskola, som byggts exempelvis i Örsundsbro och Korsängen. Men i Skolsta blir det första gången som typförskolan byggs för 120 barn. Annars brukar det vara 160 barn som är måttet. Anledningen till den något mindre skalan i Skolsta är att den nya förskolan anpassas efter befolkningsprognoserna på lång sikt i området.

Flygkarta översiktsbild som visar ett samhälle och till höger i bild en röd cirkel

Den röda ringen visar var Skolsta nya förskola ska byggas. Byggnaden med det långa vita taket är Skolstaskolan och den fristående byggnaden till höger om skolan är dagens förskola.

Vad byggs?

  • Ny förskola
  • 120 platser
  • Närhet till skolan

När?

Byggstart: Inte klart

Klart: Preliminärt år 2024/2025, tidplanen kan komma att justeras

Vem bygger?

Inte klart

Mer om projektet

Läs mer om Skolsta förskola