Statt-tomten

Foto på Statt-tomten, en tom tomt vid Stora torget med staket runt. Fotograf: Annika Westerberg

Statt-tomten. Foto: Annika Westerberg

 • Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har skrivit under ett markanvisningsavtal med Vi Invest för att bygga ett hotell på Statt-tomten.

Processen återupptas

Förvaltningsrätten beslutade den 25 november 2021 att de två överklagandena som kommit in mot beslutet om hotellbygge på Stattomten ska avslås. I och med förvaltningsrättens beslut fortsätter nu processen med att utveckla Stattomten.

Läs mer om förvaltningsrättens beslut i kommunens pressrum

Hotell med bostäder och handel

Målet är att hotellet kan stå klart 2024.

– Det känns fantastiskt att kunna presentera ett så viktigt beslut för Enköpings utveckling. En hotelletablering på den centrala tomten blir ett lyft för hela Enköping och en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla stadskärnan. Jag är särskilt glad att det förutom hotell också ska innehålla bostäder, butiker och andra kommersiella ytor för ett levande centrum, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Ett centralt beläget hotell betyder oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen av hela centrum.


Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Foto på Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​ Foto: Annika Westerberg

Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​ Foto: Annika Westerberg

Tidplan

 • Antaget markanvisningsavtal i Plex-utskottet – 2020-10-08
 • Samråd detaljplan – februari 2021
 • Granskning detaljplan – juni 2021
 • Antagen detaljplan - oktober 2021
 • Projektering byggnation - mars 2021-december 2021
 • Start byggnation – april 2022
 • Byggnation klar - april 2024

Vad byggs?

 • Hotell
 • Restaurang och bar
 • Spa
 • Bostäder
 • Kommersiella lokaler
 • Kontor

När?

Byggstart: 2022

Klart: 2024

Var?

Stora torget

Vem bygger?

Vi Invest

Besök byggaren Vi Invest på deras webbplats