Hotell på Stattomten

Foto på Statt-tomten, en tom tomt vid Stora torget med staket runt. Fotograf: Annika Westerberg

Statt-tomten. Foto: Annika Westerberg

 • Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har skrivit under ett markanvisningsavtal med Vi Invest för att bygga ett hotell på Statt-tomten.

Processen återupptas

Den 31 mars 2022 har kommunens PLEX-utskott beslutat om ett nytt markanvisningsavtal som ska ersätta det tidigare avtalet som tagits fram av kommunen. Det nya avtalet har undertecknats av Vi Invest.

De förändringar som gjorts i avtalet är att värderingen kommer göras efter att en ny detaljplan tagits fram. En ytterligare förändring är att Vi Invest ska ha bygglov innan försäljningen sker. En ny tidplan har också tagits fram då processen försenats på grund av den domstolsprövning som skett under 2021.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten beslutade den 25 november 2021 att de två överklagandena som kommit in mot beslutet om hotellbygge på Stattomten ska avslås. I och med förvaltningsrättens beslut fortsätter nu processen med att utveckla Stattomten.

Läs mer om förvaltningsrättens beslut i kommunens pressrum

Hotell med bostäder och handel

– Det känns fantastiskt att kunna presentera ett så viktigt beslut för Enköpings utveckling. En hotelletablering på den centrala tomten blir ett lyft för hela Enköping och en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla stadskärnan. Jag är särskilt glad att det förutom hotell också ska innehålla bostäder, butiker och andra kommersiella ytor för ett levande centrum, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Ett centralt beläget hotell betyder oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen av hela centrum.


Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Foto på Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​ Foto: Annika Westerberg

Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​ Foto: Annika Westerberg

Tidplan

 • Antaget markanvisningsavtal i PLEX utskottet – 2022-03-31
 • Samråd detaljplan – hösten 2022
 • Granskning detaljplan – februari 2023
 • Antagen detaljplan – juni 2023
 • Projektering byggnation – januari 2023 till september 2023
 • Start byggnation – januari 2024
 • Byggnation klar – januari 2026

Vad byggs?

 • Hotell
 • Restaurang och bar
 • Spa
 • Bostäder
 • Kommersiella lokaler
 • Kontor

När?

Byggstart: januari 2024

Klart: januari 2026

Var?

Stora torget

Vem bygger?

Vi Invest

Besök byggaren Vi Invest på deras webbplats

Mer om projektet

Se detaljplan för Statt-tomten