Storskogens förskola

Förskolebyggnad i två våningar gjord av moduler

Storskogens nuvarande förskola är i moduler som ska ersättas av en permanent byggnad på en närbelägen tomt. Foto: Maja Geffen

  • Dagens modulförskola ska ersättas av en större, permanent förskola en liten bit längre upp i Storskogenområdet.

Permanent byggnad ersätter tillfällig

Storskogens förskola öppnade för några år sedan i tillfälliga lokaler för att möta behovet av barnomsorg i Bredsandsområdet. Nu har det blivit dags att ersätta dagens modulförskola (som har tillfälligt bygglov) med en permanent förskola.

Den nya lokalen ska ligga lite längre upp i Storskogenområdet, längs med samma väg som modulförskolan. Den nya förskolan kommer att byggas som en typförskola enligt ramprogrammet i Enköping vilket betyder att den kommer att påminna om de nya förskolorna i till exempel Örsundsbro och Korsängen.

Idag finns det plats för 120 barn i modulförskolan men den permanenta Storskogens förskola ska rymma 160 barn. Byggnaden planeras stå färdig år 2025.

Vad byggs?

  • Ny permanent förskola.
  • Plats för 160 barn.
  • Nära skog och park.

När?

Klart år 2025.

Var?

Storskogen i Bredsand utanför Enköping.

Vem bygger?

Entreprenör upphandlas i ett senare skede.

Mer om projektet

Förstudie ny förskola Storskogen Pdf, 2 MB.

Läs om nuvarande Storskogens förskola