Vappa avlopps­reningsverk

bild på renat vatten i ett reningsverk

Foto: Mostphotos

Ett nytt reningsverk ska rena avloppsvatten från Enköpings tätort, Hummelsta, Haga, Bredsand och Lillkyrka.

Bättre rening ger minskade utsläpp

Det nya avloppsreningsverket ska ersätta det nuvarande verket som ligger bredvid Ena Energi.

Det nuvarande reningsverket är gammalt och slitet. Det är också för litet för att klara av att rena avloppsvattnet tillräckligt bra när Enköping växer. Det nya reningsverket kommer innehålla modern teknik som gör att reningen förbättras och utsläppen minskar i Mälaren.

Ett detaljplanearbete pågår för att pröva platsen för det nya avloppsreningsverket.

För att få bygga ett nytt avloppsreningsverk krävs ett miljötillstånd. Kommunen lämnade in ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen i december 2018.

Platsen Vappa

Platsen för det nya reningsverket är noga utvald utifrån ett antal kriterier. Flera andra platser har varit med i utvärderingen men inte varit lämpliga.

Den nuvarande placeringen valdes för att avloppsreningsverket:

  • behöver ligga relativt nära centralorten
  • inte ska ligga för nära tät bebyggelse
  • kan placeras på ett sätt så att det inte blir så synligt
  • behöver ligga nära vattendrag där man kan släppa ut renat vatten.
  • behöver ligga på plats där marken är byggnadsmässigt lämplig för ett verk.

Arbete pågår

Vi håller just nu på att titta närmare på teknik och hur byggnaderna ska se ut för att passa in i landskapet. För att kunna bygga verket behöver vi också samverka med andra aktörer, till exempel Trafikverket, elleverantör med flera.


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.