Älvdansen

I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum finns en ny grönskande stadsdel. Det finns 800 bostäder, skola och omvårdnadsboende. Nu byggs ett grönstråk.

Animerad bild över Älvdansen. Vita byggnader som är omgivna av skog. Bild från Sveafastigheter bostad.

Foto: Sveafastigheter bostad

Grön stadsdel med Bullerbyn-känsla

Med ett stenkast från resecentrum, centrala Enköping och närheten till grönområden finns en ny stadsdel med olika typer av bostäder, olika hushöjder och material. Grönska var i fokus när området planerades. Nu byggs ett grönskande gång- och cykelstråk som förbinder området från Mästergatan till Älvdansens lekplats. Ett stråk med platser att vistas på både gemensamt och avskilt som övergår från torgkaraktär till lummigt parkstråk

Här ska du trivas och omgivningen kommer vara inbjudande till barnlek och gemensamma sociala aktiviteter.


Svea­fastigheter

En stadsdel för alla åldrar

Älvdansen blir en plats för alla. Här kan familjer, skolungdomar och äldre njuta av ett centralt och bekvämt område i en lugn och grön miljö genom ett varierat utbud av bostäder, skola och omvårdnadsboende.

Illustrerad bild över ett bostadsområde i Älvdansen. Fotot är framtaget av Sveafastigheter bostad

Foto: Sveafastigheter bostad

Skola och bostäder klara

Stadsdelen innehåller:

  • 800 bostäder
  • Åtta nya kvarter
  • Ny skola, Kunskapsskolan
  • Omvårdnadsboende
  • Bostäder till anställda inom försvarsmakten
  • Området ska genomsyras av grönska och ytor för lek och avkoppling, ett grönstråk byggs nu höst/vinter 2022/2023

Relaterad information om Älvdansen