Myran - Enköpings nya entré

Myran ska utvecklas till en modern mötesplats för handel, affärer och bostäder. Och samtidigt vara katalysatorn för klimatomställningen.

Bild på ett område i Enköping uppifrån. Den centrerade delen av bilden är på ett industriområde och bilvägar. Till höger finns det ett bostadsområde.

Världens största arkitekttävling

För att få fram kreativa idéer på hur framtidens Myran kan se ut är Enköpings kommun med i Europan 15, världens största återkommande arkitekttävling för unga arkitekter. En jury har utsett vinnande förslag som sedan Enköpings kommun väljer vilka som är intressanta att gå vidare med.

Root City

Det vinnande förslaget heter "Root City" och arkitekterna vill göra Myran till ett grönt, urbant område där asfaltsbelagda områden och lagerlokaler ersätts eller omvandlas för att människor ska kunna interagera med varandra och med naturen. Här är tegel, gröna stråk, gröna rum och smarta system framträdande.

Läs mer om det vinnande förslaget Root City

Myranområdet är strategiskt viktigt för ett växande Enköping.


Ulrika Ornbrant, kommunalråd

Enköpings skyltfönster

Tanken är att Myran ska knyta ihop området med övriga centrala delar av staden så att både Myran och centrum utvecklas och drar nytta av varandra. Här är några tänkbara utvecklingsmöjligheter för framtidens Myran:

  • Skapa ytor för handel på det i dag orörda området bredvid E18.
  • Underlätta för gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar genom nya gång- och cykelvägar och utvecklad kollektivtrafik.
  • Bevara och skapa nya grönytor.
  • Dela upp området i kluster.
  • Hotell och eller kontorshotell i närheten av resecentrum.
  • Ny mötesplats med restauranger vid Åkerbygatan-Skälbygatan.
Foto: Person som går med kassar.

Fotograf: Thomas Henrikson

Handel, bättre trafik och fler bostäder

Myran ska bli ett område där handeln kan utvecklas och frodas samtidigt som vi skapar bättre trafiklösningar och där nya bostäder byggs i ett växande Enköping. Det innebär att det kommer bli enklare att gå, cykla och åka kollektivtrafik här. Tanken är också fler grönytor för avkoppling mitt i ett växande butiksområde.

Relaterad information om Enköpings nya entré