Myran - ny klimat­neutral entré till Enköp­ing


Vad är pro­jektet Myran?

Ny entré till Enköping genom 72 hektar grön stadsutveckling

Myran är kommunens största stadsutvecklingsprojekt. Det kommunikationsnära området ska utvecklas till en modern mötesplats för handel, affärer och bostäder. Och samtidigt vara katalysatorn för Enköpings klimatomställning.

Här utvecklar kommunen området tillsammans med befintliga och nya aktörer i området och samtidigt initierar nya gröna innovationer.

Från asfalt till klimatsmarta möten

Målet är att området blir en ny och attraktiv entré till staden. Asfaltsbelagda områden och lagerlokalen kan omvandlas så att människor kan integrera med varandra och med naturen. Så att både befintliga och nya verksamheter kan utvecklas.

Ledig mark för gröna investeringar

Sveriges närmaste stad utvecklar ny entré vid E18

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Till den utvecklingen bygger vi en ny och kommunikationsnära entré till staden. En katalysator med mål att förvandla Enköping till en av de första klimatneutrala kommunerna i Europa.

Var med på resan mot en ny klimatneutral mötesplats

Entrén ska bli en levande klimatneutral stadsdel med plats för möten, affärer och bostäder.

Projektområdet ligger inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Viable Cities som en av endast 9 utvalda kommuner i Sverige. Projektet leds av Enköpings kommun, finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och drivs med partners som Europan Sverige, RISE, ICA Maxi och AFRY.

Gör en grön investering vid Enköpings nya entré

Vi söker fler intressenter och innovativa klimatsmarta investerar, företag och organisationer för att tillsammans med andra utveckla området över tid. Här finns ledig mark i det 72 hektar stora området för gröna investeringar.

Kontakta vår näringslivsavdelning.

Enköping har både ett suveränt läge rent geografiskt men också förutsättningar att bli föregångare som en av de första klimatneutrala mindre städerna i Europa.

Thomas Adlercreutz

Marknadsutvecklare

Världens största arkitekt­tävling

Unga arkitekter ritar Enköpings nya entré

Genom att delta med området i Europan 15, världens största återkommande arkitekttävling för unga arkitekter, tog vi fram kreativa idéer på hur den framtida entrén kan se, ut. En internationell jury utsåg vinnande konceptförslag som nu Enköpings kommun väljer ur, vad som är intressanta att gå vidare med.

Lokal prägel på vinnande förslag

Arkitekterna bakom det vinnande förslaget Root City vill göra Myran till ett grönt, urbant område där asfaltsbelagda områden och lagerlokaler ersätts eller omvandlas för att människor ska kunna interagera med varandra och med naturen. Här är tegel, gröna stråk, gröna rum och smarta system framträdande.

Arkitekterna heter Dzenis Dzihic och Staffan Svensson. Dzenis Dzihic är från Enköping.

Arkitektförslagen

Enköpings kommun har fått åtta bidrag från unga arkitekter som ger förslag till hur Myranområdet kan utvecklas. Här kan du ta del av alla förslag. Se alla arkitektförslagen i tävlingen Europan.

Småstäder är i fokus i hela Europa. I Sverige utgör mindre kommuner mer än hälften av landets totala folkmängd och efterfrågan på kommunika­tionsnära expansiva småstäder ökar kraftigt. Därför får Enköping en tydlig roll som katalysator för ny hållbar stadsutveckling.

Anders Johansson

President Europan Sverige

Europas första klimatkontrakt

Europas första klimatkontrakt

Enköping ska höja tempot i klimatomställningen för att bli en klimatneutral stad. I december 2020 skrev Enköpings kommun under Klimatkontrakt 2030 tillsammans med åtta andra kommuner. Läs Klimatkontraktet.

Tanken är att Enköping ska representera andra mindre kommuner och visa vägen för en grön omställning när vi bygger och utvecklar ett växande Enköping.

Enköping har ledartröjan och visar vägen

Projektområdet Myran ska vara en katalysator för hela kommunens klimatomställning. Miljöresan i området sker tillsammans med privata aktörer och andra myndigheter. Vi vill se klimatsmarta innovationer, gröna investeringar och etableringar som alla bidrar till att utveckla Myran till en ny klimatneutral entré till Enköping och omvärlden.

Grön innovation genom Viable Cities

Arbetet sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och tanken är att Enköping ska fungera som föregångare för andra kommuner och städer som vill öka takten i omställningen. Arbetet ska bygga på ett innovativt arbetssätt.

Projektområdet Myran ska vara katalysatorn för hela kommunens klimatomställning.

Peter Book

Kommunstyrelsens ordförande