Gånsta, Boglösarondellen

Här byggs parhus, kedjehus och lägenheter i ett område med skogsbacke och ängsmark.

Bild på gröna tvåvåningshus.

Illustration: BoKlok

Varierande typer av bostäder

Här kommer bland andra BoKlok att bygga bostäder. Det blir en variation av bostäder såsom parhus, kedjehus och lägenhetshus men ingen bostad är högre än två våningar.

Mindre bostadsområde i naturen

Ett litet bostadsområde med mycket grönytor, lekplatser och även fornlämningar. Närhet till andra bostadsområden som är lätta att ta sig till via cykelvägar.

Karta över del av Gånsta som ska få ett nytt bostadsområde.

Den del av Gånsta där nya bostäder ska byggas.

Mellan 120 och 150 bostäder ska byggas

  • 120-150 bostäder
  • Parhus, kedjehus och lägenhetshus som är max två våningar höga
  • Möjlighet att bedriva mindre butik, frisör eller liknande
Bilden visar röda lägenhetshus i två våningar.

Illustration: Bra Hus från Edlunds AB

Relaterad information till