Grillby­ängen

Grillby är en av Enköpings snabbast växande tätorter. Här byggs nu ett hundratal nya bostäder.

Foto. Flygvy över Grillbyängen. Foto: Ersand Förvaltning

Foto: Ersand Förvaltning

En plats att trivas på

Strax utanför avfarten till motorvägen ligger det lilla samhället som med området Grillbyängen växer i snabb takt. Från det nya villaområdet är det nära till förskola, skola och butik.

I Grillby finns ett aktivt föreningsliv och företagande som bidrar till engagemang och gemenskap.

Ortsanalysen för Grillby

Ett område som byggs i två etapper

Etapp 1 är slutförd som inrymmer 48 st villafastigheter och 1 bostadsrättstomt.

Nu fortsätter Grillbyängen att växa och förtätas. Arbetet med kommande utbyggnader är i gång och kommer att ha ett hundratal tomter med villor och bostadsrätter.

Sommaren 2022 startar etapp 2 av Grillbyängen som möjliggör fler villafastigheter.

Enköpings kommun bygger ut vatten- och avloppsledningar och kommunal gata enligt gällande detaljplan som är allmän platsmark.

Fastigheten som exploateras äga av Grillbyängen AB som är exploatör av området.


Karta över Grillby med tomter.

Etapp 2 av Grillby.

kartan visar nya tomter i Grillby

Här ser man de nya tomterna i Grillby där det kommer att bebyggas.

Foto: en äng med hus i bakgrunden. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Relaterad information om Grillbyängen