Hagalund företagspark

bilden visar industriområdet Hagalund som ska bebyggas

Etapp 2 av Hagalund ska bli en företagspark.

Företagspark

Peabs industriområde i Enköpings kommun växer. Nu startar utbyggnad av etapp 2. En företagspark ska etableras med en blandning av kontor, industri och handel. I förlängningen av Gustav Dahlens Gata kommer industriområdet att utökas.

Servicefunktioner

Här kan även servicefunktioner för företagsparkens behov etableras, exempelvis bokföring, revisionsbolag, kopiering, tryckeri, restaurang, samlingssal, bank, friskvårdscenter med mera.

Här kommer det byggas

  • Kontor, industri och handel
  • Separerad gång- och cykelväg
  • Gröna stråk
Karta över Hagalund

Karta över Hagalund, som är området i turkos färg.

Bilden visar gator i området Hagalund.

Vägar som byggs är grå och cykelvägar är orange.

Samman­fattning

  • En företagspark etableras norr om E18 i området Hagalund
  • Även servicefunktioner för företagsparken kan etableras.
  • Enköpings kommun bygger ut vatten, avlopp, dagvattendammar och gator som är allmän plats.