Hagalund

karta över industriområdet Hagalund

Karta över Hagalund som är området i turkos färg.

Företagspark

Peabs industriområdet i Enköpings kommun växer. Nu startar utbyggnad av etapp 2. En företagspark ska etableras med en blandning av kontor, industri och handel.

Servicefunktioner

Här kan även servicefunktioner för företagsparkens behov etableras, exempelvis bokföring, revisionsbolag, kopiering, tryckeri, restaurang, samlingssal, bank, friskvårdscenter med mera.

Bilden visar gator i området Hagalund.

Vägar som byggs är grå och cykelvägar är orange.

Här kommer det byggas

  • Kontor, industri och handel
  • Separerad gång- och cykelväg
  • Gröna stråk

Samman­fattning

  • En företagspark etableras norr om E18 i området Hagalund
  • Även servicefunktioner för företagsparken kan etableras.
  • Enköpings kommun bygger ut vatten , avlopp , dagvattendammar och gato som är allmän plats.