Lillsidan

Mellan entrén från E18 och centrum planeras en ny stadsdel med runt 900 bostäder i olika format. Det nuvarande industrikvarteret ska ge plats för bostäder, service och upplevelser.

Bilden visar en flygbild över området Lillsidan och hur det kan se ut med ny bebyggelse.

Lillsidan från ovan. Hur det ser ut idag och hur det kan se ut med mer bebyggelse. Foto: Aerobilder AB. Montage: Enköpings kommun

Blandad bebyggelse i centralt läge

Dagens industriområde nära stadskärnan kommer genomgå en omvandling och fyllas med bostäder - hyresrätter, bostadsrätter och radhus - i olika utseenden. I området komnmer det också finnas handel, förskola och omvårdnadsboende. Stadsdelen kommer bli en brygga mellan de västra stadsdelarna och centrum.

Vi vill gå från industrikvarter till ett varierat bostadsområde och knyta ihop de västra stadsdelarna med centrum.


Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Hållbar stadsdel nära grönområden och kulturutbud

Stadsdelens närhet till Doktor Westerlunds gata, centrum och Gustav Adolfs plan finns det mycket goda förutsättningar att resa och röra sig hållbart med buss, cykel eller till fots. Här kommer det byggas radhus, hyresrätter, bostadsrätter, förskola och omvårdnadsboende vilket innebär möten för människor i alla åldrar och skeden av livet.

En illustration som visar bostadshus och cyklister på gång- och cykelbana.

Exempel på hur nya bostäder kan utformas i anslutning till de äldsta delarna av mejeribyggnaden som ska bevaras. Illustration: Scott Rasmusson Källander AB

Bostäder, handel, förskola och omvårdnadsboende

Den nya stadsdelen kommer innehålla:

  • 900 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus i olika utformning
  • Ny förskola
  • Nytt omvårdnadsboende
  • Olika former av handel, bland annat en ny ICA-butik

Relaterad information till Lillsidan