Storskogen

Här kommer en ny stadsdel växa fram mellan Mälaren och staden. En friluftsnära boendemiljö med naturen inpå knuten.

Illustrationen visar barn som leker utanför bostäder.

Illustration: BoKlok

Ett varierat bostadsområde

Området ska bebyggas med olika bostäder, från villor och radhus till lägenheter i flerbostadshus som kan bli upp till fem våningar höga. En kommunal förskola har börjat projekteras och det finns utpekade tomter för ytterligare en förskola och en framtida skola. Utegym, lekplats, gång- och cykelvägar ska också byggas inom området.

Ett perfekt boende för dig som gillar natur och friluftsliv och att ha nära till både staden och Mälaren.


Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Mellan staden och Mälaren

Storskogen blir en stadsdel med närhet till naturen. Området ligger alldeles bredvid både motionsspåret Gånstaspåret med tillhörande grillplatser och utegym och Upplandsleden för en trevlig dag ute i naturen. Med cykel tar du dig lätt de 2,5 kilometrarna på cykelbanan till stadens centrum. Väljer du att åka åt andra hållet har du Bredsand med ett av Mälardalens stora friluftsbad bara 2,5 kilometer bort. I Bredsand finns möjligheter till aktivt friluftsliv även på vintern på Mälarens is. Mellan staden och Bredsand kommer stadsbussar trafikera varje halvtimme. Ett område som har nära till både staden och Mälaren.

Kartbild över var stadsdelen Storskogen ska byggas

Tusen bostäder och skolor

Den nya stadsdelen kommer att innehålla:

  • Omkring 1000 nya bostäder.
  • Plats för att bygga två förskolor och en grundskola.
  • Det blir villor, radhus, lägre bostadsrättshus och flerfamiljshus upp till fem våningar höga.
  • Hållbarheten är viktig med satsning på lågenergihus och solceller. Busshållplats finns ute vid Bredsandsvägen.
  • Möjlighet för enklare service såsom butiker, restauranger, frisör.
  • Först byggs gator, gång- och cykelvägar. Nytt nät för vatten och avlopp finns nedlagt fram till områdets början.
Bilden visar olika etapper för att bygga stadsdelen Storskogen.

Stadsdelen Storskogen ska byggas i olika etapper. Allra först läggs vatten- och avloppsledningar, sedan byggs gator samt gång- och cykelvägar.

Relaterad information till