Kommunen som arbetsgivare

Enköpings kommun är arbetsplatsen som satsar på sina medarbetare och chefer. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och möjlighet till distansarbete.

Förmåner som anställd

Enköpings kommun är arbetsplatsen som satsar på sina medarbetare och chefer. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.

Som anställd* i Enköpings kommun har du bland annat rätt till:

 • 25-32 dagars semester per år, beroende på din ålder
 • Möjlighet att semesterväxla, vilket ger dig ytterligare 5-6 semesterdagar per år
 • Möjlighet att jobba på distans när arbetet så tillåter
 • Flextidsavtal
 • Friskvårdsbidrag på 2000 kronor
 • Kompetensutveckling, bland annat genom kommunens kompetensutvecklingsfond
 • Möjlighet att löneväxla till pension
 • Tio procents extra ersättning vid sjukdom från nittionde dagen
 • Föräldrapenningtillägg – motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. Tillägget betalas ut i sammanlagt max180 dagar per födsel, och som längst till det barnet är 24 månader. För att få föräldrapenningtillägg ska medarbetaren haft en sammanhängande anställning på minst 180 kalenderdagar i Enköpings kommun innan ledigheten.
 • Företagshälsovård

*Förmånerna kan variera något beroende på vilken anställningsform du har och vilken förvaltning/verksamhet du arbetar på.

Kompetensutveckling

Eftersom vi tror att bra chefer är nyckeln till en bra arbetsplats satsar vi på chefs- och ledarutveckling. Alla chefer går ”Utvecklande Ledarskap” och utbildningen följs upp årligen. Den fokuserar på att identifiera, utveckla och uppmana till positiva ledarbeteenden i hela organisationen. Cheferna får också utbildning inom till exempel arbetsmiljö och kommunikation.

Du som medarbetare har också rätt till kompetensutveckling. Du bestämmer tillsammans med din chef vad du behöver för att utvecklas och bidra till arbetsplatsen.

Fakta om arbetsplatsen

Enköpings kommun är områdets största arbetsgivare. Vi är ungefär 3000 personer som ger service till en växande befolkning i olika åldrar och med olika behov.

Många av de cirka 150 yrken som finns samlade hos oss kännetecknas av kontakten mellan människor. Jobben inom vård, skola och omsorg är några av de mest kvalificerade serviceyrkena man kan ha. Hos oss finns också kunskap om bland annat teknik, samhällsbyggande och miljö.

Här finns en stor bredd och goda möjligheter att utvecklas, samtidigt som du har ett meningsfullt jobb.

Gör karriär

Välkommen till Enköping!

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag.

Här får du och alla andra medarbetare inom kommunen möjligheter till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever i Enköping. Kommunen är tillräckligt stor för att ha resurser, men tillräckligt liten för att du ska få överblick och se resultat.

I Enköpings kommun satsar vi på våra talanger och främjar ett gott ledarskap. Du kan till exempel gå vårt aspirantprogram för att bli chef inom någon av våra verksamheter. Är du lärare finns möjlighet att göra karriär som förstelärare. Om du redan är chef har vi särskilda utbildningar som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Som områdets största arbetsgivare är det vi inom Enköpings kommun som tillsammans ansvarar för servicen till en växande befolkning i alla åldrar. Har du idéer finns det utrymme för dig att förverkliga dem tillsammans med dina kollegor.

I Enköping behöver du inte heller välja mellan att göra karriär och leva ett bra liv. Har du idéer finns det utrymme för dig att förverkliga dem tillsammans med dina kollegor. Här är det tryggt och nära till allt. Här kan du ha ett aktivt liv vare sig du gillar storstad och kultur eller natur och rekreation. Du har nära till gräs under fötterna samtidigt som du befinner dig i en av Sveriges mest expansiva regioner.

Balans i livet

Här är avstånden korta mellan människor och till det som är viktigt i livet; vardagsliv, familj, vänner, upplevelser. Det gör att dygnets timmar kan utnyttjas till livets väsentligheter. Alla söker balans i tillvaron. Den finns i Enköping.

Balans i livet kan betyda mycket. Hur kan vi kombinera arbete med privatliv – utan att det kostar för mycket energi, kraft och frustration i vardagen? Att förbättra den möjligheten tjänar både du som arbetsgivare och du som anställd på! Oavsett om du är kvinna eller man strävar vi efter en bra vardagsbalans mellan arbete och fritid.

Närheten i de mindre geografiska avstånden i Enköping gör tillvaron enklare. Närheten gör det lättare att hitta balans mellan fritid och arbete.

Balans i livet kan vara:

 • när jag kan hantera de krav som ställs på mig.
 • när mängden energi räcker till både arbete och fritid.
 • när jag känner mig nöjd med det jag valt att göra.
 • att känna att läget är under kontroll.
 • arbetsbekymmer inte spiller över hemma – eller tvärtom.
 • att få fullfölja tankar, idéer och arbetsmoment hemma och på jobbet i lugn och ro.

Sveriges närmaste jobb

Enköping växer i rasande fart och nya företag väljer att etablera sig här. Det skapar många nya jobbtillfällen och ger dig möjlighet till ett bredare utbud.

Utöver Enköpings kommun som arbetsgivare finns det runt 4500 aktiva företag där Lasarettet i Enköping och Ledningsregementet är stora arbetsgivare. Vill du göra ett karriärbyte finns det många företag du kan välja mellan. Vi har också vuxenutbilning för dig som vill utveckla dig och byta karriär.

Fler företag skapar fler arbetstillfällen

Fler företag väljer att etablera sig i Enköping och befintliga företag växer och expanderar. Under 2017 hade kommunen hela 293 nystartade företag.

Under 2019 har bland annat möbeljätten Mio och lågprisvaruhuset Dollarstore etabelerat sig i Enköping, vilket skapat jobbtillfällen för de som bor i och utanför Enköping.

Sveriges närmaste stad

Vår kända slogan "Enköping - Sveriges närmaste stad - kom till på sextiotalet. Den bygger på Enköpings geografiskanärhet till 38 städer inom 12 mils radie. I dag står den för så mycket mer än avstånd i tid och kilometer. Den står för närheten mellan människorna som bor, lever och verkar i vår kommun. Relationer och gemenskap är saker som värderas högt. Det får du om du väljer Enköpings kommun.

Hantering av personuppgifter vid rekrytering

Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd.

Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning.

Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på kommunens webbplats.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Om du har skyddad identitet och söker jobb

För en säker ansökningsprocess ska du som har skyddade personuppgifter inte ansöka digitalt via ansökningslänken utan skicka in din ansökan via brev till HR-avdelningen.

Uppge namn och ett telefonnummer så vi kan kontakta dig men undvik att uppge övriga personuppgifter. När vi mottagit din ansökan kommer du bli kontaktad av en HR-konsult.

Önskvärt är att Skatteverkets beslut om skyddade personuppgifter följer med ansökan för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början.

Glöm inte att ange referensnumret så vi vet vilken tjänst du söker.

Adressera din ansökan till:

HR-avdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Linbanegatan 12
745 34 Enköping
Referensnummer: