Verksamhet för kontakt­material (FCM)

Du behöver anmäla om din verksamhet tillverkar, förädlar eller importerar material som är avsedda att komma i kontakt med mat eller dryck.

Regler och anmälan

Om du ska starta en kontaktmaterialverksamhet, ta över en befintlig eller ändra bolagsform måste du göra en anmälan till kommunen. Verksamheter som inte tidigare är anmälda behöver också anmäla det. Blankett finns längre ner på sidan.

Anmäl befintlig verksamhet

Du som har en befintlig verksamhet som omfattas av registreringskravet måste anmäla din verksamhet till oss senast den 1 juli 2024. Gör det via vår blankett som finns längre ner på sidan.

Starta ny verksamhet

Om du ska starta en kontaktmaterialverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Gör din anmälan via vår blankett.

14 dagar efter att du har skickat in en komplett anmälan får du öppna verksamheten. Kontrollera att du har fått med allt som behövs till din anmälan.

Ändra bolagsform eller ta över befintlig verksamhet

Du behöver anmäla till oss på kommunen även om du ska ändra bolagsform eller ta över en befintlig verksamhet för kontaktmaterial. 

När behöver jag inte anmäla?

Du behöver inte anmäla din kontaktverksamhet om den 

 • under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor och som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • sker vid din redan registrerade livsmedelsanläggning.

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan

Kontaktmaterialverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en verksamhet utan att meddela kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kr. Det gäller även om du byter bolagsform.

Vi kontrollerar verksamheten

Som kontrollmyndighet kommer vi att utföra planerade kontroller av din verksamhet. En livsmedelsinspektör kommer att kontakta dig för att boka en tid för kontroll.

Vi kontrollerar alla kontaktmaterialverksamheter som är registrerade i kommunen. Vi kontrollerar också registrerade livsmedelsanläggningar som även tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial.

Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet. Livsmedelsverket har tagit fram en modell för att fastställa hur ofta din verksamhet ska kontrolleras.

Du betalar en avgift efter att vi har gjort en kontroll av din verksamhet. Hur stor avgiften är beror på hur lång tid kontrollen med dess för- och efterarbete tar.

Vad är kontaktmaterial?

Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Material i kontakt med livsmedel förkortas ibland FCM (Food Contact Materials).

Kontaktmaterial kan vara bland annat:

 • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, folie, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar
 • bordsartiklar, som porslin, glas och matbestick
 • köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar
 • köksapparater, som kaffebryggare och elvispar
 • delar av matlagningsapparater, som tätningar, slangar, rör och hjul
 • utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar.

Reglerna om kontaktmaterial gäller material och produkter som i sitt färdiga skick:

 • är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • redan har kommit i kontakt med livsmedel och är avsedda för detta syfte
 • rimligen förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.

Relaterad information