Sommarskola

I de kommunala grundskolorna erbjuder vi sommarskola till elever i årskurs 8–9 som har svårt att nå kunskapsmålen i engelska, svenska, matematik, SO eller NO.

Vi erbjuder det också till förberedelse­klasselever i årskurs 3­–9. Du anmäls till sommarskola enligt överenskommelse med din mentor och vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om behovet finns

Lovskola ordnas på sportlovet, påsklovet och höstlovet på din grundskola om det behövs. Sommarskola ordnas alltid på sommarlovet på en av kommunens grundskolor. Det är rektorn som beslutar om behovet finns.

​Du får lunch under skoldagen och elever från årskurs 6 får ett busskort från UL under sommaren. Är du yngre kontaktar du rektorn på din skola.

Flera lärare finns till hands för att hjälpa dig. Undervisningen anpassas efter dina behov.

Eventuella betygsändringar

​Betyget kan endast ändras om eleven går i årskurs 9. Om eleven uppvisar kunskaper som motsvarar ett högre betyg så kan betyget ändras. Det är endast legitimerad lärare i samråd med rektor som kan ändra betyget.

Relaterad information