Om yrkes­högskolan i Enköping

Vi erbjuder YH-program och YH-kurser som leder till jobb och ger dig rätt kompetensutveckling i din yrkesroll.

Välkommen till Yrkeshögskolan i Enköping!

Vi erbjuder YH-program och YH-kurser som leder till jobb och ger dig rätt kompetens i din yrkesroll. Du väljer om du vill studera heltid, deltid, på vår skola eller på distans. YH i Enköping finns i nära anslutning till tåg- och busstationen i Enköping.

YH-program som leder till jobb

Våra längre YH-program förbereder dig för en tydlig yrkesroll. Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet.

Alla YH-program är avgiftsfria och du har möjlighet att söka studiemedel från CSN när du studerar i 50-100 % studietakt.

Vi finns i trevliga lokaler i nära anslutning till Enköpings tåg- och busstation, vilket gör det enkelt att pendla.

IT-säkerhet i fokus

Vårt nya 2-åriga YH-program IT-säkerhetsingenjör genomförs i direkt samverkan med IT-, teknik- och designbolagen, Försvarsmakten, FMV och många fler organisationer. De kan erbjuda dig LIA-platser. Vårt nära samarbete med branschen kan sedan ge dig en fördel när du söker jobb efter utbildningen.

Vi startar utbildningen 16 september 2024 och vi räknar med ett högt söktryck under ansökningsperioden 1 feb - 31 maj 2024.

Välkommen att söka eller höra av dig så berättar vi mer.

Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästarprogrammet på 2 år har funnits sedan 2003 och idag har vi ett av landets starkaste nätverk för LIA och rekrytering inom gröna näringar.

Över 500 trädgårdsmästare har tagit examen hos oss och verkar idag i ledande positioner inom gröna näringar.

Starten i februari 2024 är fullbokad sedan länge. Nästa start är februari 2025 och ansökan är öppen under perioden 15 februari - 15 maj 2024. Tveka inte att söka eller höra av dig.

YH-kurser för rätt kompetensutveckling

Våra diplomkurser online "Hydroponisk odling", "Hållbara växtmiljöer" och "Ekosystemtjänster" kan du kombinera med ditt arbete. Studietakten är 20-50 % och kurserna pågår i 10-12 veckor.

De är båda viktig och aktuell kompetensutveckling för dig som jobbar inom gröna näringar eller inom närliggande områden, alternativt har ett starkt intresse för hållbarhet, självförsörjning och miljöhänsyn.

Vi hoppas kunna starta båda YH-kurserna under perioden oktober-november 2024 och i maj vet vi besked. Hör av dig om du har frågor och funderingar.

Trädgårds- och odlingsarbetare (nationell yrkesutbildning)

Trädgårds- och odlingsarbetare är en ny nationell 1-årig yrkesutbildning med start 28 oktober 2024.

Utbildningen är för dig som vill jobba praktisk, med anställning hos exempelvis park-, natur- och kyrkogårdsförvaltningar, eller i odlingsmiljöer inom gröna näringar. Våra lärare är omtyckta trädgårdsmästare och odlingsproffs.

Praktisk kunskap, gemenskap och engagemang i fokus

Vi jobbar mycket praktisk och nära varandra. Vi tycker att det är viktigt med gott samarbete, tillåtande atmosfär och gemenskap där alla känner sig delaktiga.

Vad är yrkeshögskola?

Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningsform

För att säkerställa att utbildningarna inom Yrkeshögskolan möter arbetslivets kompetensbehov krav drivs de alltid i nära samarbete med branschen. Varje YH-program har en ledningsgrupp som är aktiv genom hela utbildningens genomförande.

  • Inom Yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll eller för aktuell kompetensutveckling i din nuvarande yrkesroll
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik, projekt och grupparbeten
  • LIA, Lärande i Arbete ingår i YH-programmen och består i cirka 25 procent av studietiden
  • YH-programmen är 2-åriga och ger yrkeshögskoleexamen nivå 5 SEQF
  • YH-program och YH-kurser är statsfinansierade berättigar till studiemedel från CSN om du studerar 50-100%

Vill du veta mer om yrkeshögskolan som utbildningsform? Då kan du läsa mer om utbildningsformen på yrkeshogskolan.se, som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan.