Framtidens Enköping

Enköping växer och utvecklas som aldrig förr. Vi är med i världens största arkitekttävling och vi ska bli årets stadskärna senast 2025. Här kan du läsa om spännande framtidsprojekt.

Foto. Stora torget i Enköping. Årets stadskärna 2025. Fotograf: Thomas Henrikson

Årets Stadskärna 2025

Enköping ska blir årets stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare och fastighetsägare arbetar vi för en centrumutveckling med ökad handel, nya byggnader och nya affärer.

Projeket går hand i hand med de stora centrala investeringarna nytt gymnasium, Statttomten och Paus-huset.

Foto. Man på åker. Fotograf: Thomas Henrikson.

Levande landsbygd

2018 utsågs Enköping till den fjärde bästa landsbygdskommun att bo i.

Vi ser en utveckling av landsbygden som en given del i vår samhällsplanering. De kommande åren vill vi inrätta ett kransråd, en landsbygdsutvecklare och ta fram en landsbygdsstrategi.

Foto: Bild på bilar som står parkerade. Fotograf: Most photos.

Stadens nya parkerings­miljö

Enköping ska få ett nytt parkeringssystem för att minska biltrafiken i centrum. Det ska vara billigare att parkera utanför de mest centrala kvarteren.

Med mindre biltrafik gör vi plats för de som vill handla, flanera , umgås, gå eller cykla.

Foto. Cyklist på cykelväg. Ett hållbart Enköping. Fotograf: Thomas Henrikson

Ett grönt och hållbart Enköping

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vi gör det tillsammans med Enköpingsborna, näringslivet och fastighetsägarna.

2030 ska hälften av transporterna i staden ska ske genom att gå, cykla eller med kollektivtrafik.

Foto: Pojke med basebollträ. Fotograf: Thomas Henrikson

Sveriges närmaste idrotts­kommun

Vi välkomnar alla till ett varierat idrottsliv när vi utvecklar Lägerstaden, bygger nya anläggningar och bidrar till Hälsostaden Enköping. Kommunens idrottspolitiska program visar vägen för framtidens idrottsliv.

De nya stöd- och bidragssystemet ska göra bidragsreglerna enklare, anpassa stöder bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar.

Foto: Man som spelar ett blåsinstrument. Fotograf: Thomas Henrikson.

Sveriges närmaste kulturkommun

Vi välkomnar alla till ett kulturliv som är tillgängligt och en naturlig del när vi bygger framtidens Enköping. 

Kulturen och konsten ska ta plats, ifrågasätta och spegla sin samtid, framtid och dåtid. Kommunens kulturpolitiska program visar vägen för framtidens kulturliv.

Ett nytt stöd- och bidragssystem har tagits fram för att göra bidragsregler enklare, anpassa stödet bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar.

Foto: Personer på byggarbetsplats. Fotograf: Thomas Henriksson

Politisk vilja

Bättre skolresultat, effektivare integration och fler som går från försörjningsstöd till egen försörjning är exempel på politiska prioriteringar för Enköping de kommande åren.

Årets stadskärna, digitialiseringar och en av landets bästa skolkommuner 2023 finns med i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023. 

Foto: Gul buss och människor vid en busshållplats. Fotograf:Thomas Henrikson

Nytt linjenät för busstrafiken

Enköping ska förbättra busstrafiken genom ett tydligare linjenät och fler avgångar.

Målet att få fler att välja buss framför bil är ett led i kommunens miljö-och klimatarbete. 2022 ska det nya linjenätet vara igång.