Framtidens Enköping

Enköping växer och utvecklas som aldrig förr. Vi är med i världens största arkitekttävling och vi ska bli årets stadskärna senast 2025. Här kan du läsa om spännande framtidsprojekt.

Stora torget i Enköping. Årets stadskärna 2025

Årets stadskärna 2025

Enköping ska blir årets stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare och fastighetsägare arbetar vi för en centrumutveckling med ökad handel, nya byggnader och nya affärer.

Projeket går hand i hand med de stora centrala investeringarna nytt gymnasium, Statttomten och Paus-huset.

Man på åker. En levande landsbygd.

Levande landsbygd

2018 utsågs Enköping till den fjärde bästa landsbygdskommun att bo i.

Vi ser en utveckling av landsbygden som en given del i vår samhällsplanering. De kommande åren vill vi inrätta ett kransråd, en landsbygdsutvecklare och ta fram en landsbygdsstrategi.

Bussar vid Resecentrum i Enköping. Förbättrad busstrafik.

Nytt linjenät för busstrafiken

Enköping ska förbättra busstrafiken genom ett tydligare linjenät och fler avgångar.

Målet att få fler att välja buss framför bil är ett led i kommunens miljö-och klimatarbete. 2022 ska det nya linjenätet vara igång.

Cyklist på cykelväg. Ett hållbart Enköping.

Ett grönt och hållbart Enköping

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vi gör det tillsammans med Enköpingsborna, näringslivet och fastighetsägarna.

2030 ska hälften av transporterna i staden ska ske genom att gå, cykla eller med kollektivtrafik.

Pojke med basebollträ. Sveriges närmaste idrottskommun.

Sveriges närmaste idrottskommun

Vi välkomnar alla till ett varierat idrottsliv när vi utvecklar Lägerstaden, bygger nya anläggningar och bidrar till Hälsostaden Enköping. Kommunens idrottspolitiska program visar vägen för framtidens idrottsliv.

Just nu tas ett nytt stöd- och bidragssystem fram för att göra bidragsregler enklare, anpassa stöder bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar.

Personer på byggarbetsplats. Politisk vilja.

Sveriges närmaste kulturkommun

Vi välkomnar alla till ett kulturliv som är tillgängligt och en naturlig del när vi bygger framtidens Enköping. 

Kulturen och konsten ska ta plats, ifrågasätta och spegla sin samtid, framtid och dåtid. Kommunens kulturpolitiska program visar vägen för framtidens kulturliv.

Ett nytt stöd- och bidragssystem har tagits fram för att göra bidragsregler enklare, anpassa stödet bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar.

Kvinna dricker vatten

Vårt framtida vatten

Enköping behöver modernisera sitt dricksvattensystem för att kunna möta framtida behov och skärpta lagkrav. Kommunen behöver därför göra stora investeringar och förändra delar av dricksvattensystemet.

Därför har kommunen sedan en tid tillbaka arbetat med att hitta en ny lösning för dricksvattnet. 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.