Årets Stadskärna 2025

Enköpings centrum ska bli Årets Stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare, fastighetsägare och föreningsliv vill vi utveckla och förnya centrum till en plats för handel, möten och upplevelser. Stadskärnan ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande.

Foto. Stora torget i Enköping. Årets stadskärna 2025. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henriksson

Västerås, Örebro, Linköping – Enköping?

Enköping utvecklas fort och det är mycket på gång i de centrala delarna. Flera stora investeringar kommer förvandla stadskärnan och samtidigt jobbar kommunen tillsammans med fastighetsägarna, företagarna och föreningslivet för att utveckla centrum. För att nå målet Årets Stadskärna senast 2025 krävs bland annat ett stabilt och långsiktigt samarbete mellan offentlig och privat sektor. Arbetet är påbörjat och leds av föreningen Enköping Centrumsamverkan.

Vi ska vara Mälardalens mest blomstrande stadskärna med fokus på handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna. 


Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Lokal handel med Enköpings Presentkort

Ett led i att utveckla centrum och den lokala handeln är Enköpings Presentkort som du kan använda i butiker, restauranger eller i den lokala resebyrån. Genom presentkortet bidrar du till ett levande centrum, stärker kommunens attraktivitet och gör en insats för miljön.

Foto: Folkmassa som går i park under Trädgårdsdagen 2018. Fotograf: Emma Davidsson

Foto: Emma Davidsson

Vägen mot utmärkelsen Årets Stadskärna

Kommunen, företagarna, fastighetsägarna och föreningslivet jobbar tillsammans för att utveckla centrum och kamma hem utmärkelsen Årets Stadskärna. Vi jobbar i sju steg i en samverkansmodell under perioden januari 2020-september 2021 för att lägga en stabil och långsiktig grund för arbetet. Detta har vi gjort hittills:

  • genomfört åtgärder i centrum för en mer levande, inbjudande och trygg stadskärna. På Stora torget har vi skapat miniidéträdgårdar, utanför Ica Stjärnköp har träden beskurits och på Källgatan har betongklossarna smyckats av lokala konstnären Otto Gonzales.
  • tagit fram en nulägesanalys som beskriver statusen i och runt centrum
  • jobbar just nu med att ta fram en gemensam affärsplan för 2021-2025 med tillhörande årlig handlingsplan och samfinansiering
  • genomfört en stor medborgarenkät för att fånga upp synpunkter och förslag på hur centrum kan utvecklas
  • skapat olika grupper för att jobba med utvecklingen av Enköpings centrum
  • jobbar med att ta fram en ny strategisk samverkansorganisation mellan offentlig och privat sektor, som ska ansvara för genomförandet av affärsplanen och de årliga handlingsplanerna
  • genomfört stadsvandringar, enkäter, SWOT-analyser, workshops och stormöten tillsammans med handlare, fastighetsägare, föreningar, kommunens tjänstepersoner och politiker.

Relaterad information om Årets Stadskärna