Årets Stadskärna 2025

Enköpings centrum ska bli Årets Stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare och fastighetsägare vill vi utveckla och förnya centrum till en plats för handel, möten och upplevelser.

Foto. Stora torget i Enköping. Årets stadskärna 2025. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henriksson

Västerås, Örebro, Linköping – Enköping?

Enköping utvecklas fort och det är mycket på gång i de centrala delarna. Flera stora investeringar kommer fövandla stadskärnan och samtidigt jobbar kommunen tillsammans med fastighetsägarna och företagarna för att utveckla centrum. Målet är utmärkelsen Årets Stadskärna.

Vi ska vara Mälardalens mest blomstrande småstadskärna med fokus på handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna. 


Cajsa Möller, tillförordnad närings­livschef

Lokal handel med Enköpings presentkort

Ett led i att utveckla centrum och den lokala handeln är Enköpings presentkort som du kan använda i butiker, restauranger eller i den lokala resebyrån. Genom presentkortet bidrar du till ett levande centrum, stärker kommunens attraktivitet och gör en insats för miljön.

Foto: Folkmassa som går i park under Trädgårdsdagen 2018. Fotograf: Emma Davidsson

Foto: Emma Davidsson

Vägen mot utmärkelsen Årets Stadskärna

Kommunen, företagarna och fastighetsägarna jobbar tillsammans för att utveckla centrum och kamma hem utmärkelsen Årets Stadskärna. Vi jobbar i sju steg i en samverkansmodell. Detta har vi gjort hittills:

  • kommit ett stegt närmare att bygga ett hotell på Stattomten genom ett markanvisningsavtal med Vi Invest.
  • beslutat att bygga ett nytt gymnasium
  • under våren 2021 inför vi ett nytt parkeringsystsem för att minska biltrafiken i centrum och ge plats för de som vill handla, flanera, umgås, gå eller cykla.
  • genomfört stadsvandringar, workshops och stormöten tillsammans med handlare, fastighetsägare, föreningar och politiker
  • fått in enkätsvar med synpunkter och ideér på hur centrum kan utvecklas
  • genomfört trygghetskapande åtgärder i centrum, exempelvis har träd klippts ner runt Ica Stjärnköp för en ljusare och tryggare plats kring butikerna och bussterminalen
  • utvecklat Enköpings presentkort

Relaterad information om Årets Stadskärna