Stegen mot Årets Stadskärna

Vårt mål är att få utmärkelsen Årets Stadskärna senast 2025. I det arbetet jobbar vi i en samverkansmodell tillsammans med handlare, fastighetsägare, föreningar och andra organisationer. Modellen bygger på sju steg.

Steg 1

Introduktion, inspiration och uppstart för politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare, handlare och föreningar.

29 januari 2020.

Steg 2 och 3

Startskottet för arbetet tillsammans med stadsvandringar, workshops och enkäter.

27-28 augusti 2020.

Steg 4

Digitalt stormöte med presentation av nulägesanalys efter stadsvandringar, enkäter och wokshops som visar vägen fram mot att bli Årets Stadskärna. Fokus på fastighetsutveckling, bland annat hur utvecklingen av Paus-huset kan se ut.

22 oktober 2020.

Steg 5

Nu presenteras affärsplan och handlingsplaner.

15-16 december 2020.

Steg 6

Resultat av affärsplan, handlingsplaner. Dessutom medfinansiering och avtal.

9-10 mars 2021.

Steg 7

Slutsatser och summering. Diplomering.

16 juni 2021.

Läs mer om stegen

Läs mer om stegen mot att bli Årets Stadskärna på Enköping Centrums webbplats.