Förslag till nytt linjenät

Just nu pågår arbete för att Enköping ska få ett nytt linjenät för stadsbussarna. Det ska bli enklare att välja bussen.

Bild på träd

Foto: Thomas Henrikson

Tre linjer möts vid Gustav Adolfs plan

Förslaget till nytt linjenät är just nu ute på remiss. Det bygger på att stadstrafikens tre linjer samlas vid Gustav Adolfs plan för byten inom stadstrafiken och vid resecentrum för byten till regiontrafiken.

Det nya busslinjenätet kommer göra det enklare att ta bussen.


Johan Örjes, ordförande för trafik- och samhällsut­veck­lings­nämnden i Region Uppsala

Enklare att välja bussen

De tre linjerna har körvägar i båda riktningarna och möts vid Gustav Adolfs plan. Tanken är att det ska bli tydligt och enkelt för dig som vill resa och behöver byta buss. Du kan också byta buss vid resecentrum.

buss med blommor i förgrund

Foto: Thomas Henrikson

Förslaget

Förslaget om nytt linjenät för stadsbussarna kommer från Region Uppsala som har ansvar för kollektivtrafiken i länet. Enköpingsborna och kommunen har fått lämna synpunkter på förslaget. För kommunens del sker det genom ett remissvar som utgår från kommunens ansvar och verksamheter.

Innan kommunen skickar över sitt svar behandlas det politiskt först i Plex-utskottet den 5 december och därefter i Kommunstyrelsen den 14 januari. När regionen fått in alla synpunkter kommer förslaget bearbetas ytterligare.

Som ett sista steg ska regionen handla upp busstrafiken och kommunen anpassa sin infrastruktur, exempelvis gator och busshållplatser.

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.