Förslag till nytt linjenät

Just nu pågår arbete för att Enköping ska få ett nytt linjenät för stadsbussarna. Det ska bli enklare att välja bussen.

Bild på träd

Foto: Thomas Henrikson

Tre linjer möts vid Gustav Adolfs plan

Det nya stadsbusslinjenätet bygger på att stadstrafikens tre linjer samlas vid Gustav Adolfs plan för byten inom stadstrafiken och vid resecentrum för byten till regiontrafiken. Resecentrum kommer vara en knytpunkt för regiontrafiken, men regionbussarna kommer fortsatt trafikera även Gustav Adolfs plan och Lasarettet.

Det nya busslinjenätet kommer göra det enklare att ta bussen.


Johan Örjes, ordförande för trafik- och samhällsut­veck­lings­nämnden i Region Uppsala

Enklare att välja bussen

Tanken är att det ska bli tydligt och enkelt för dig som vill resa med buss!

Linjerna blir rakare, trafikerar i båda riktningarna och du kan byta till stadsbuss och regionbuss vid Gustav Adolfs plan och Resecentrum.

buss med blommor i förgrund

Foto: Thomas Henrikson

Beslut

Det nya linjenätet antogs den 20 april 2020 av Region Uppsala, där beslutet gäller under förutsättning att överenskommelse tecknas mellan Enköpings kommun och Region Uppsala. Detta förväntas ske under maj/juni 2020.

Som ett sista steg ska regionen handla upp busstrafiken och kommunen anpassa sin infrastruktur, exempelvis gator och busshållplatser.

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.