Förslag till nytt linjenät

Just nu pågår arbete för att Enköping ska få ett nytt linjenät för stadsbussarna. Det ska bli enklare att välja bussen.

Foto: Gul buss och människor vid en busshållplats. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Tre linjer möts vid Gustav Adolfs plan

Det nya stadsbusslinjenätet bygger på att stadstrafikens tre linjer samlas vid Gustav Adolfs plan för byten inom stadstrafiken och vid resecentrum för byten till regiontrafiken. Resecentrum kommer vara en knytpunkt för regiontrafiken, men regionbussarna kommer fortsatt trafikera även Gustav Adolfs plan och Lasarettet.

Det nya busslinjenätet kommer göra det enklare att ta bussen.


Johan Örjes, ordförande för trafik- och samhällsut­veck­lings­nämnden i Region Uppsala

Enklare att välja bussen

Tanken är att det ska bli tydligt och enkelt för dig som vill resa med buss!

Linjerna blir rakare, trafikerar i båda riktningarna och du kan byta till stadsbuss och regionbuss vid Gustav Adolfs plan och Resecentrum.

Foto: Gul buss med blommor i förgrund. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Beslut

Det nya linjenätet antogs den 20 april 2020 av Region Uppsala. En överenskommelse med syfte att reglera de olika parternas samverkan har nu godkänts av både Enköpings kommun och Region Uppsala.

I nästa steg ska regionen handla upp busstrafiken och kommunen anpassa sin infrastruktur, exempelvis gator och busshållplatser.

Relaterad information om nytt linjenät