Nytt linjenät

Enköpings nya linjenät för stadsbussarna ska göra det enklare att välja bussen. Den 13 juni är det premiär.

Foto: Gul buss och människor vid en busshållplats. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Tre linjer möts vid Gustav Adolfs plan

Det nya stadsbusslinjenätet bygger på att stadstrafikens tre linjer samlas vid Gustav Adolfs plan för byten inom stadstrafiken och vid resecentrum för byten till regiontrafiken. Resecentrum kommer vara en knytpunkt för regiontrafiken, men regionbussarna kommer fortsatt trafikera även Gustav Adolfs plan och Lasarettet.

Det nya busslinjenätet kommer göra det enklare att ta bussen.


Johan Örjes, ordförande för trafik- och samhällsut­veck­lings­nämnden i Region Uppsala

Enklare att välja bussen

Tanken är att det ska bli tydligt och enkelt för dig som vill resa med buss!

Linjerna blir rakare, trafikerar i båda riktningarna och du kan byta till stadsbuss och regionbuss vid Gustav Adolfs plan och Resecentrum.

Foto: Gul buss med blommor i förgrund. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Ombyggnationer

För att det nya stadsbusslinjenätet ska kunna trafikeras kommer vi behöva bygga om en hel del vägar och busshållplatser. Ombyggnationerna som vi gör kommer inte bara förbättra för busstrafiken utan kommer även förbättra trafikmiljön för alla. Det här arbetet kommer periodvis att göra det lite bökigt att ta sig fram på vissa platser under 2021 och 2022 men vi jobbar hårt för att göra det så smärtfritt som möjligt.

Fannakorset

Vi har byggt om vid Fannakorset för att minska köer och för säkrare trafiklösningar för gående och cyklister.

Gustav Adolfs plan

Gustav Adolfs plan är en viktig knutpunkt för många bussresande i Enköping. För att förbättra resandet med bussen gör vi om en del på platsen under våren 2022. Vi kommer göra bättre lösningar för bussen att ta sig in. Vi bygger även om busshållplatserna för att förbättra säkerheten och tillgängligheten.

Hållplatser

Arbetet med att förbättra hållplatser runt om i staden fortsätter. När allting är klart kommer hela 45 hållplatser i staden ha byggts om.

Relaterad information om nytt linjenät