Nytt linjenät

Enköpings nya linjenät för stadsbussarna ska göra det enklare att välja bussen.

Foto: Gul buss och människor vid en busshållplats. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Tre linjer möts vid Gustav Adolfs plan

Det nya stadsbusslinjenätet bygger på att stadstrafikens tre linjer samlas vid Gustav Adolfs plan för byten inom stadstrafiken och vid resecentrum för byten till regiontrafiken. Resecentrum kommer vara en knytpunkt för regiontrafiken, men regionbussarna kommer fortsatt trafikera även Gustav Adolfs plan och Lasarettet.

Det nya busslinjenätet kommer göra det enklare att ta bussen.


Johan Örjes, ordförande för trafik- och samhällsut­veck­lings­nämnden i Region Uppsala

Enklare att välja bussen

Tanken är att det ska bli tydligt och enkelt för dig som vill resa med buss!

Linjerna blir rakare, trafikerar i båda riktningarna och du kan byta till stadsbuss och regionbuss vid Gustav Adolfs plan och Resecentrum.

Foto: Gul buss med blommor i förgrund. Fotograf:Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Ombyggnationer

För att det nya stadsbusslinjenätet ska kunna trafikeras kommer vi behöva bygga om en hel del vägar och busshållplatser. Ombyggnationerna som vi gör kommer inte bara förbättra för busstrafiken utan kommer även förbättra trafikmiljön för alla. Det här arbetet kommer periodvis att göra det lite bökigt att ta sig fram på vissa platser under 2021, men vi jobbar hårt för att göra det så smärtfritt som möjligt. Här nedan hittar du länkar vidare så du kan läsa om de större ombyggnationerna som vi gör kopplat till nya stadsbusslinjenätet.

Läs mer om bygget av en cirkulationsplats i Fannakorset

Följ även våra uppdateringar med driftinformation för löpande information om vägarbeten och driftstörningar på

Enkoping.se/driftinformation

Beslut

Det nya linjenätet antogs den 20 april 2020 av Region Uppsala. En överenskommelse med syfte att reglera de olika parternas samverkan har nu godkänts av både Enköpings kommun och Region Uppsala.

Relaterad information om nytt linjenät