Målet: klimatneutralt Enköping 2030

Ett hållbart Enköping

Enköpings kommun ska bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vår ambition är att vara klimatneutrala 2030. Vi vill gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Därför prioriterar vi klimatomställningen i alla våra verksamheter och bolag.

Tillsammans med företag, fastighetsägare, civilsamhället, myndigheter och invånare ska vi göra Enköping mer hållbart.

Enköping tar ledartröjan för klimatet

Vi har bland annat ett aktiv samarbete med 22 andra städer och fem myndigheter inom Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Missionen är klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Foto på kvinna och liten pojke som tittar på blommor. Foto: Per Groth

Myran - ny hållbar stadsdel 

Myran är en viktig del i vår klimatomställning, Här står människor och naturen i fokus.

Europas första klimatkontrakt

Enköping har skrivit under Klimatkontrakt 2030 för att driva på klimatomställningen.

Foto på ett barn som cyklar i en park. Foto: Thomas Henrikson.

Detta gör vi för klimatet

Klimatet är globalt men börjar lokalt. Nyfiken på vad vi gör? Kika på en del av vårt arbete.

Två tjejer som sitter på en gräsmatta och pratar. Foto: Thomas Henrikson

Hållbart resande

Vi tror på att hållbart resande ska vara enkelt, så det blir ett givet alternativ i vardagen.

Foto på solceller. Foto: Joakim Sjödahl

Hållbar energi

Energi är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar för att bli mer energieffektiva.

Foto på en sjö. Foto: Annika Westerberg

Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla kan hjälpa till att göra vattnet renare.  Detta gör vi!