Klimatkontrakt 2030

Grön illustration på en kvinna och en pojke som tittar upp på en skylt där det står 2030.

Europas första klimatkontrakt

2020 signerade Enköping Klimatkontrakt 2030 tillsammans med åtta andra kommuner, fyra myndigheter och strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Klimatkontraktet är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att bli en klimatneutral stad och uppdateras varje år. Läs klimatkontraktet.

Enköping tar ledartröjan för Sveriges alla mindre kommuner i klimatomställningen. Klimatkontraktet är färdplanen för vår gröna omställning när vi bygger och utvecklar ett växande Enköping.


Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Innovation och konkreta åtgärder

Klimatkontraktet visar på vad städerna och myndigheterna ska göra för att höja tempot i klimatomställningen. Enköping och de andra städerna ska testa olika innovationer och nya arbetssätt för att bidra till omställningen.

Bilden visar badbassänger.

Överskottsvärme från ishallarna hjälper till att värma vatten i Pepparrotsbadet. Foto: Niklas Östberg

Digitalisering, samarbete och hållbara investeringar

Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg som konkret visar på vad städerna och myndigheterna åtar sig att göra för att snabba på klimatomställningen. Enköpings kommun ska bland annat:

 • minska klimatutsläppen, öka innovationsförmågan samt involvera invånarna, företagen och civilsamhället i klimatomställningsarbetet.
 • fortsätta att utveckla samarbetet med elever på Westerlundska gymnasiet.
 • ta fram lösningar för digitala energivisualiseringar.
 • bidra till ett innovationscentrum för klimatneutrala kommuner och arbeta med att utveckla en mittpunkt för regionalt lärande. Tillsammans med Uppsala kommun och regionala aktörer ska vi även dela erfarenheter kring nya arbetssätt för att öka takten på klimatomställningen.
 • ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla en koldioxidbudget tillsammans med externa partners.
 • ha dialoger för att lyssna in vilka behov och möjligheter externa parter ser kopplat till hållbara affärsmöjligheter, med målet att göra kommunen som geografisk plats mer intressant för investerare.

Sammanfattning

 • Undertecknat av Enköping, 22 andra städer och fem myndigheter.
 • Verktyg som visar vad städer och myndigheter tar på sig.
 • Städerna ska arbeta för att minska klimatutsläppen.
 • Städerna ska öka innovationsförmågan
 • Städerna ska involvera medborgarna i klimatomställningsarbetet.
 • Det är Sveriges hittills största satsning på klimatneutrala och hållbara städer.
 • Den totala budgeten är över 200 miljoner kronor.
 • Kontraktet revideras varje år, både på lokal och nationell nivå.
 • Den högsta politiska ledningen från varje kommun signerar kontraktet.

Relaterad information

Viable Cities webbplats

Klimatkontrakt 2030 på Viable Cities webbplats

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.