Idrotts­utveckling

Vi välkomnar alla till ett varierat idrottsliv när vi utvecklar Lägerstaden, bygger nya anläggningar och bidrar till Hälsostaden Enköping. Kommunens idrottspolitiska program visar vägen till framtidens idrottsliv.

Foto: Pojke med basebollträ. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Nytt föreningsstöd

Det nya stöd- och bidragssysten ska göra bidragsregler enklare, anpassa stödet bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar. Du kommer kunna ansöka digitalt.

Det nya stöd- och bidragssystet ska matcha föreningslivets förutsättningar och behov.


Jonas Nyström, för­valt­ning­s­chef upplevelse­förvaltningen

Stötta unga talanger

Det idrottspolitiska programmet säger att unga lokala talanger ska erbjudas stöd och stipendier i deras utvecklingsresa. Vi vill också att det ska skapas fler ytor för spontana aktiviteter i hela kommunen, att fler ska vara aktiva under en större del av sitt liv och att idrotten har en given plats i samhällsplaneringen.

Foto: ung tjej åker konståkning i en ishall. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Aktiva idrottspolitiska mål

I programmets sju fokusområden finns mål för perioden 2017–2026.

  • Nytt stöd- och bidragssystem.
  • Kommunens lokaler används flexibelt och anpassas för olika idrottsbehov.
  • Unga talanger erbjuds stöd och stipendier. 
  • Fler ytor för spontana aktiviteter i hela kommunen.
  • Det finns inbjudande och lättillgängliga motionsspår och naturområden.
  • Ökad kollektivtrafik på landsbygden

Relaterad information om idrottsutveckling