Kommun­full­mäktiges långsiktiga plan

För att samhället ska fungera så bra som möjligt för dig som bor, lever och verkar här behövs kommunens service. Vi har sammanfattat allt vi gör och levererar i sex uppgifter i vår långsiktiga plan.

Om Enköpings uppgifter

I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare. Vi har valt att beskriva allt vi gör och levererar i sex samlade uppgifter.

Inom varje uppgift finns politiska mål. Tillsammans med kommunens övergripande målbild för 2023 och nulägesanalysen är uppgifterna underlaget för kommun­fullmäktiges mål för mandatperioden. Kommun­fullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. De är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. En indikator ger en bild av utvecklingen mot målen. Den ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och takt samtidigt som den ger underlag för åtgärder och beslut.

Uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift, vilka politiska mål som finns inom den och hur väl vi når målen. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Fler mål

Kommunfullmäktige har kompletterande mål för medarbetare och ekonomi, som är förut­sättningar för att nå resultaten.

Läs om de kompletterande målen

Årsplan 2023

Kommunfullmäktige planerar på kort och lång sikt. Här kan du läsa kommunfullmäktiges plan för året.

Läs kommunfullmäktiges årsplan 2023

Hela planen

Nyfiken på vad kommunfullmäktige har för plan på lång sikt? Här kan du läsa den digitala versionen av hela planen för 2020–2023.

Läs kommunfullmäktiges långsiktiga plan