Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Delaktighet och demokrati.

Enköpings uppgifter

Delaktighet och demokrati

Du som verkar och bor i Enköping kan påverka och är delaktig i kommunens arbete.

Genom öppna politiska processer och dialog med våra invånare utvecklas vår kommun.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Delaktighet och demokrati. Den visar två pratbubblor. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.