Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Gemenskap och upplevelser.

Enköpings uppgifter

Gemenskap och upplevelser

Genom ett attraktivt kulturliv, fritidsliv och idrottsliv skapar vi en meningsfull fritid som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet och besökares upplevelser.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Gemenskap och upplevelser. Den visar en grupp människor i olika åldrar som gör olika aktiviteter. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.