Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Hållbar livsmiljö.

Enköpings uppgifter

Hållbar livsmiljö

Vi vårdar och utvecklar kommunens infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande för att skapa trygga, hållbara miljöer som håller över tid och till framtida generationer.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Hållbar livsmiljö. Den visar två händer som fångar en vattendroppe. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.