Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Livslångt lärande.

Enköpings uppgifter

Livslångt lärande

Vi ger alla möjligheten till utveckling och utbildning för goda förutsättningar i livet och att kunna leva ett självständigt liv.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Livslångt lärande. Den visar en bok. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.