Mer om de långsiktiga målen

Ta del av exempel på arbetet vi gör inom de olika uppgifterna för att ta oss närmare våra mål.

Mer om delaktighet och demokrati

Mer om livslångt lärande

Mer om själv­ständigt liv

Mer om gemen­skap och upplevelser

Mer om hållbar livsmiljö

Mer om näringsliv och arbets­marknad