Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Näringsliv och arbetsmarknad.

Enköpings uppgifter

Näringsliv och arbetsmarknad

Genom att arbeta innovativt, erbjuda bra service och effektiva kommunikationer gör vi Enköping attraktivt för företag och arbetsgivare.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Näringsliv och arbetsmarknad. Den visar ett moln med en skiftnyckel i. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.