Textversion

Här finns en textversion av filmen om Enköpings uppgift Självständigt liv.

Enköpings uppgifter

Självständigt liv

Vi ger stöd tll de som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se.

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas en illustration som symboliserar uppgiften Självständigt liv. Den visar en luftballong. Även andra illustrationer förekommer i filmen som symboliserar uppgiften.