Textversion

Här finns en textversion av filmen om kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 och Enköpings sex uppgifter.

Enköpings uppgifter

Delaktighet och demokrati: Du som bor och verkar i Enköping kan påverka och är delaktig i kommunens arbete.

Livslångt lärande: Vi ger alla möjligheten till utveckling och utbildning för goda förutsättningar i livet.

Hållbar livsmiljö: Vi vårdar och utvecklar kommunens infrastruktur för att skapa trygga och hållbara miljöer.

Näringsliv och arbetsmarknad: Genom att arbeta innovativt, erbjuda bra service och effektiva kommunikationer gör vi Enköping attraktivt för företag och arbetsgivare.

Självständigt liv: De som behöver samhällets hjälp ska få stöd för att utifrån sina egna förutsättningar kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Gemenskap och upplevelser: Genom ett attraktivt kultur-, fritids- och idrottsliv skapar vi förutsättningar för en meningsfull fritid.

Vill du veta mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan, läs mer här: enkoping.se

Enköpings kommun

Illustrationer

I filmen visas olika illustrationer som symboliserar de sex uppgifterna:

  • Delaktighet och demokrati illustreras som två pratbubblor.
  • Livslångt lärande illustreras som en bok.
  • Hållbar livsmiljö illustreras som två händer som fångar en vattendroppe.
  • Näringsliv och arbetsmarknad illustreras som ett moln med en skiftnyckel i.
  • Självständigt liv illustreras som en luftballong.
  • Gemenskap och upplevelser illustreras som en grupp människor i olika åldrar som gör olika aktiviteter.