Miljö och klimat

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping.

Foto. Cyklist på cykelväg. Ett hållbart Enköping. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Klimatet är globalt men börjar lokalt

Kommunen har ett stort ansvar i miljö- och klimatarbetet. För att nå resultat har vi satt upp offensiva och tydliga mål. Nyckeln ligger i att hela kommunen, alla verksamheter och bolag, tillsammans med näringslivet och fastighetsägare jobbar för ett grönare Enköping.

2030 ska hälften av transporterna i staden ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik.


Enköpings kommuns trafikstrategi

Miljötänk i allt vi gör

Vi tänker på miljö och hållbarhet när vi planerar, beslutar och utför. Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden. Vi miljödiplomerar kommunens verksamheter.

Foto: grisar som är leriga. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Gröna satsningar i Enköping

  • Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden.
  • Vi har investerat i miljövänliga energisystem i båda ishallarna som dessutom kommer bidra till att värma upp vattnet i det nya Pepparrotsbadet.
  • Vi erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning.
  • Vi investerar i solceller, laddstolpar och cykelpumpar.
  • Vi prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafik i vår stadsplanering.
  • Vi inför miljödiplomering i alla verksamheter.
  • Vi jobbar efter hållbarhetslöften som kommunfullmäktige beslutat. Bland löftena finns mål om att öka gång och cykling, minska energianvändningen i kommunens fastigheter och öka användningen av förnybar energi och drivmedel.

Relaterad information om miljö och klimat