Miljö och klimat

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vår ambition är att vara klimatneutrala 2030.

Foto. Cyklist på cykelväg. Ett hållbart Enköping. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Klimatet är globalt men börjar lokalt

Kommunen har ett stort ansvar i miljö- och klimatarbetet. För att nå resultat har vi satt upp offensiva och tydliga mål. Nyckeln ligger i att hela kommunen, alla verksamheter och bolag, tillsammans med näringslivet och fastighetsägare jobbar för ett grönare Enköping. Myranområdet ska fungera som en katakysator för klimatomställningen.

Enköping ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. 


Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande

Miljötänk i allt vi gör

Vi tänker på miljö och hållbarhet när vi planerar, beslutar och utför. Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden. Vi miljödiplomerar kommunens verksamheter.

Foto: grisar som är leriga. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Gröna satsningar i Enköping

  • Vi har skrivit under Europas första klimatkontrakt.
  • Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden.
  • Vi har investerat i miljövänliga energisystem i båda ishallarna som dessutom kommer bidra till att värma upp vattnet i det nya Pepparrotsbadet.
  • Vi erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning.
  • Vi investerar i solceller, laddstolpar och cykelpumpar.
  • Vi prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafik i vår stadsplanering.
  • Vi inför miljödiplomering i alla verksamheter.
  • Vi har vattenrådgivare som hjälper lantbrukare och hästföretag att göra åtgärder som minskar övergödningen i våra vattendrag.
  • Vi jobbar efter hållbarhetslöften som kommunfullmäktige beslutat. Bland löftena finns mål om att öka gång och cykling, minska energianvändningen i kommunens fastigheter och öka användningen av förnybar energi och drivmedel.

Relaterad information om miljö och klimat