Miljö och klimat

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping.

Foto. Cyklist på cykelväg. Ett hållbart Enköping. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Klimatet är globalt men börjar lokalt

Kommunen har ett stort ansvar i miljö- och klimatarbetet. För att nå resultat har vi satt upp offensiva och tydliga mål. Nyckeln ligger i att hela kommunen, alla verksamheter och bolag, tillsammans med näringslivet och fastighetsägare jobbar för ett grönare Enköping.

2030 ska hälften av transporterna i staden ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik.


Enköpings kommuns trafikstrategi

Miljötänk i allt vi gör

Vi tänker på miljö och hållbarhet när vi planerar, beslutar och utför. Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden. Vi miljödiplomerar kommunens verksamheter.

Foto: grisar som är leriga. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Gröna satsningar i Enköping

  • Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden.
  • Vi har investerat i miljövänliga energisystem i båda ishallarna som dessutom kommer bidra till att värma upp vattnet i det nya Pepparrotsbadet.
  • Vi erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning.
  • Vi investerar i solceller, laddstolpar och cykelpumpar.
  • Vi prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafik i vår stadsplanering.
  • Vi inför miljödiplomering i alla verksamheter.
  • Vi jobbar efter hållbarhetslöften som kommunfullmäktige beslutat. Bland löftena finns mål om att öka gång och cykling, minska energianvändningen i kommunens fastigheter och öka användningen av förnybar energi och drivmedel.

Relaterad information om miljö och klimat

Kontakt och sökvägar

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Innehåll på webbplatsen A-Ö

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.