Politisk vilja

Bättre skolresultat, effektivare integration och fler som går från försörjningsstöd och utanförskap till egen försörjning och gemenskap är exempel på den politiska ledningens målbild för Enköping 2023.

Foto: Personer på byggarbetsplats. Fotograf: Thomas Henriksson

Foto: Thomas Henrikson

Enköping ska gå före

Enköping ska vara en offensiv kommun. En kommun som vågar gå före och pröva nytt. Oavsett om det handlar om miljöarbete, skolresultat eller vårt förebyggande arbete. Kommunen ska jobba transparent och ge invånarna tydliga möjligheter att påverka.

Vår ambition är att nå breda politiska överenskommelser som tar Enköping framåt när det gäller våra centrala investeringar.


Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023

Årets stadskärna 2025

Vi ska få utmärkelsen Årets stadskärna senast 2025. Vägen dit tar vi tillsammans med lokala näringslivet och fastighetsägarna. Målet är att sätta bitarna i vårt Centrumpussel på plats och skapa ett levande centrum för alla.

Foto: Elever som skrattar i ett klassrum. Fotograf: Thomas Henriksson

Foto: Thomas Henrikson

Mandatperiodens prioriteringar

De politiska prioriteringarna vilar på sex uppgifter och 20 mål för kommunens arbete. Här är några exempel:

  • Landsbygdsutveckling med målsättning att inrätta kransråd och ta tillvara ortsanalyserna.
  • Fler e-tjänster och smart digital service, exempelvis ny väldfärdsteknik.
  • Enköping ska vara en av landets bästa skolkommuner 2023.
  • Utveckla och förenkla för lokala företagen i kontakten med kommunen.
  • Utveckla och renovera Joar Blå till ett kulturhus.

Relaterad information om politisk vilja